High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Możesz dołączyć do urządzenia zasobnik o dużej pojemności. Jest on szczególnie przydatny podczas drukowania zadań o dużej objętości.

Szuflada na papier

Załaduj papier. Ładowanie papieru do zasobnika High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Prawa dolna pokrywa

Pokrywę tę należy otwierać wtedy, gdy we wnętrzu urządzenia zablokuje się papier. Papier blokuje się w źródle papieru

Ładowanie papieru do zasobnika High Capacity Cassette Feeding Unit-A

Jeśli papier skończył się i drukowanie zostało zatrzymane w trakcie drukowania z wykorzystaniem funkcji zszywania, wówczas nie należy wyjmować wyprowadzonych arkuszy, które nie zostały jeszcze zszyte. (Po usunięciu zablokowanego papieru drukowanie i zszywanie zostaną wznowione).
Do High Capacity Cassette Feeding Unit-A można wkładać papier wyłącznie w formacie A4.
1
Chwyć za uchwyt szuflady na papier i wysuwaj ją dopóki się nie zatrzyma.
2
Przygotuj papier.
Dobrze przekartkuj stos papieru i wyrównaj brzegi na równej powierzchni.
3
Służy do ładowania papieru.
1
Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w górę i dociśnij go do prawej ścianki bocznej szuflady na papier.
2
Przesuń prowadnicę papieru do lewej krawędzi.
3
Dosuń stos papieru do lewej ścianki bocznej szuflady na papier.
4
Sprawdź, czy papier po lewej stronie został prawidłowo załadowany.
Podczas ładowania papieru nie wolno przekraczać linii ograniczającej
Należy upewnić się, że stos papieru nie wychodzi poza ogranicznik stosu papieru (). Załadowanie zbyt dużej ilości papieru może prowadzić do jego zakleszczenia.
Jeżeli wykorzystujesz papier z nadrukowanym logo upewnij się, że jest on prawidłowo zorientowany podczas ładowania go do źródła papieru. Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
4
Delikatnie wsuń szufladę na papier do urządzenia.
Do High Capacity Cassette Feeding Unit-A należy wkładać wyłącznie odpowiedni papier. Niezastosowanie się do tego zalecenia może powodować blokowanie się papieru. Obsługiwane typy papieru
Przed włożeniem do zasobnika należy wyprostować zwinięty papier.
Nie należy wkładać do High Capacity Cassette Feeding Unit-A papieru, który jest już zadrukowany ponieważ może to prowadzić do usterek w pracy urządzenia lub je uszkodzić. Do podawania papieru, w przypadku którego drukowanie ma się odbyć na tylnej stronie arkusza, należy zawsze stosować tacę uniwersalną (druga strona kopii dwustronnej).
Jeżeli szuflada na papier nie jest do końca wsunięta do zespołu zasobnika na papier, nie będzie można wykonywać kopii ani drukować.
W razie problemów, spróbuj odwrócić stos papieru i ponownie go załadować.
7W6K-02K