Zapisywanie dokumentów w Zaawansowana przestrzeń

Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby zapisać zeskanowane dokumenty w Zaawansowana przestrzeń. Można korzystać z tej metody, aby przekształcić do postaci cyfrowej wiele dokumentów i udostępnić je pracownikom biura, bez konieczności ich drukowania.
Zaleca się usunięcie niepotrzebnych plików lub obrazów z Zaawansowana przestrzeń celem udostępnienia miejsca do zapisywania nowych dokumentów.
Dokumenty można również wysyłać do Zaawansowana przestrzeń, określając odbiorcę w <Skanuj i zapisz>. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania dokumentów do Zaawansowana przestrzeń, patrz Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej.
1
Ustaw oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i zapisz>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij przycisk <Zaawansowana przestrzeń>.
4
Naciśnij na <Współdziel. przestrzeń> lub <Przestrzeń osobista>.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów na ekranie i instrukcji ich eksploatacji, patrz Praca z plikami i katalogami zapisanymi w Zaawansowana przestrzeń.
5
Wyświetl miejsce zapisywania i naciśnij <Skanowanie>.
6
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień skanowania, patrz Ekran ustawień i czynności dostępne dla skanowania, umożliwiające zapisanie pliku.
7
Naciśnij  (Start).
Oryginały są skanowane i zapisywane w formie plików.
Aby anulować skanowanie, naciśnij przycisk <Anuluj> lub opcje  (Stop) <Tak>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
Aby sprawdzić wyniki zapisywania, naciśnij kolejno opcje  (Monitor stanu) <Zapisz>  <Rejestr zadania>. Jeżeli <NG> jest wyświetlane, plik nie został zapisany prawidłowo. Wykonaj ponownie tę operację.
7W6K-0CK