Fylla på kuvert

Fyll på kuvert i papperslådan eller i universalfacket. När du skriver ut på kuvert, se till att jämna ut alla ojämnheter på kuverten innan du fyller på dem för att undvika att de skrynklas och orsakar pappersstopp. Var noga med i vilken riktning du placerar kuverten och vilken sida som är framsida.
I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på kuvert i önskad riktning och vad du måste göra innan du fyller på kuvert. För en beskrivning av hur du fyller på kuvert i papperslådan eller i universalfacket, se Grundläggande metod för papperspåfyllning.

Innan du fyller på kuvert

Följ anvisningarna nedan för att förbereda kuverten innan du fyller på dem.
Använd inte kuvert med förlimmade flikar. Limmet kan smälta av den höga temperaturen och trycket i fixeringsenheten.
Kuvert kan bli skrynkliga, beroende på vilken typ av kuvert eller de förhållanden under vilka de förvaras.
Det kan bli ränder där kuverten överlappar varandra.
1
Jämna ut alla ojämnheter.
Plocka upp cirka 5 kuvert. Jämna ut alla ojämnheter och mjuka upp de styva områdena i de fyra hörnen.
Upprepa detta steg fem gånger för varje sats med fem kuvert.
2
Jämna ut kuverten och tryck ut all luft i dem.
Placera kuverten på ett platt underlag och rör dina händer i riktningen pilarna pekar för att tömma all luft i kuverten.
Upprepa detta steg fem gånger för varje sats med fem kuvert.
3
Tryck ner på de fyra kanterna.
Tryck ner ordentligt på alla fyra kanter. Tryck särskilt ner sidan som pekar i riktningen som kuverten kommer att matas. Tryck ner ordentligt så att fliken håller sig platt.
Om du inte trycker ner fliken ordentligt kan det orsaka pappersstopp. Om detta händer, tryck ner alla fyra kanter ordentligt på varje enskilt kuvert.
4
Rikta in alla kuverten på ett jämnt underlag.
Kontrollera att inga kuvert har hamnat under fliken på kuvertet ovan eller under dem.

Fylla på kuvert i papperslådan.

1
Montera kuvertmatarsatsen i en papperslåda.
Montera på papperslåda 1
Förbered Envelope Feeder Attachment A.
Ta bort Envelope Feeder Attachment A som förvaras inuti papperslåda 2.
Justera vänster ledare i papperslåda 1 och montera Envelope Feeder Attachment B på vänster ledare.
Montera Envelope Feeder Attachment A genom att anpassa matarsatsens utstickande delar med hålen i pappersmottagaren i botten av papperslådan.
När du fyller på ISO-C5 behöver Envelope Feeder Attachment B inte monteras.
När kuvertmatarsatserna inte används ska de förvaras i förvaringsområdet i papperslådorna. Förvara Envelope Feeder Attachment A i förvaringsområdet i papperslåda 2.
Montera på papperslåda 2
Förbered Envelope Feeder Attachment A.
Ta bort Envelope Feeder Attachment A som förvaras inuti papperslåda 2.
Montera Envelope Feeder Attachment A genom att anpassa matarsatsens utstickande delar med hålen i pappersmottagaren i botten av papperslådan.
När du fyller på Kakugata 2 måste du inte montera Envelope Feeder Attachment A.
När Envelope Feeder Attachment A inte används ska den förvaras i förvaringsområdet i papperslåda 2.
2
Justera pappersledarnas läge.
Papperslåda 1
Papperslåda 2
3
Fyll på kuverten.
Papperslåda 1
Fyll på kuverten enligt nedan med framsidan (sidan utan limmade områden) uppåt. Fyll på 25 kuvert i taget.
Yougatanaga 3, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Stäng flikarna och fyll på kuverten så att flikarna är vända åt höger.
Nagagata 3
Fyll på kuverten så att flikarna är vända bortåt.
Papperslåda 2
Fyll på kuverten enligt nedan med framsidan (sidan utan limmade områden) uppåt. Fyll på 50 kuvert i taget.
Yougatanaga 3
Stäng flikarna och fyll på kuverten så att flikarna är vända bortåt.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Stäng flikarna och fyll på kuverten så att flikarna är vända mot dig.
Nagagata 3, Kakugata 2
Fyll på kuverten så att flikarna är vända åt vänster.
VIKTIGT!
Kuvert kanske inte kan matas på rätt sätt om de fylls på i en vinkel.
4
Registrera kuverttypen.
5
Ändra pappersformatsetiketten på papperslådan efter behov.

Fylla på kuvert i universalfacket.

Fyll på kuverten enligt nedan med framsidan (sidan utan limmade områden) nedåt (rekommenderas).
Yougatanaga 3
Stäng flikarna och fyll på kuverten så att flikarna är vända bortåt.
Nagagata 3, Kakugata 2
Fyll på kuverten så att flikarna är vända åt höger.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Stäng flikarna och fyll på kuverten så att flikarna är vända åt vänster.
För att ändra kuvertens riktning, ladda dem så som visas på bilderna nedan.
Yougatanaga 3
Stäng flikarna och fyll på kuverten så att flikarna är vända åt vänster.
Nagagata 3
Fyll på kuverten så att flikarna är vända bortåt.
Monarch, COM10 No. 10, DL, ISO-C5
Stäng flikarna och fyll på kuverten så att flikarna är vända mot dig.
Du kan fylla på upp till 10 kuvert samtidigt. Om kuverten inte fylls på korrekt, även om de har förberetts som instruerat, fyll på kuverten ett och ett i universalfacket istället för att fylla på flera tillsammans.
Skriv inte ut på kuvertens baksida (sidan med klisterytor).
När du skriver ut kuvert, ta bort dem från utmatningsfacket i omgångar om 10.
Om du använder Kakugata 2 placerar du det horisontellt.
Om kuverten skrynklas ska du fylla på dem med långsidan vänd mot maskinen.
7W93-00U