Fylla på förtryckt papper

Om du använder papper med logotyp måste du kontrollera papperets orientering när du fyller på i papperskällan. Fyll på papper rätt så att utskriften sker på samma sida som logotypen.
Originalets riktning vid kopiering
I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på förtryckt papper i rätt riktning. En beskrivning av hur du fyller på papper i papperslådan eller i universalfacket finns i Grundläggande metod för papperspåfyllning.
En beskrivning av hur du fyller på papper i en valfri papperskälla och hur du fyller på förtryckt papper i korrekt riktning visas nedan.Paper Deck Unit-F
I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på förtryckt papper vid enkelsidig kopiering/utskrift. När du gör dubbelsidig kopiering/utskrift på förtryckt papper fyller du på papper genom att placera papperet i motsatt riktning efter indikationerna i det här avsnittet.
Om du vill se till att sidorna skrivs ut på rätt sida av förtryckt papper oavsett om det gäller ensidig eller tvåsidig utskrift kan du använda följande inställningsmetoder.
Genom att ange papperstyp varje gång du skriver ut: fyll på den papperstyp som registrerats med "Förtryckt papper" inställt på <På> i <Inställningar för hantering av papperstyp>, ange denna papperstyp och skriv sedan ut.
Genom att ange papperskälla varje gång du skriver ut: fyll på papper i papperskällan för vilken <Växla metod för pappersmatning> är inställt på <Prioritera sida>, ange denna papperskälla och skriv sedan ut.
Rätt sätt att fylla på förtryckt papper när "Förtryckt papper" är inställt på <På> i <Inställningar för hantering av papperstyp> eller när <Växla metod för pappersmatning> är inställt på <Prioritera sida>
Papperslåda: logotypsidan vänd nedåt
Annan papperskälla än papperslåda: logotypsidan vänd uppåt
Ställ in <Hastighetsprioritet för kopiering från matare> på <Av> i förväg.

Fylla på papper med logotyp i stående riktning

Påfyllningsmetoden varierar beroende på formatet för papperet med logotypen och vilken papperskälla som används.
När du fyller på papper i A4- eller A5-format med logotyp
Fyll på papper så att logotypen är vänd uppåt i papperslådan och nedåt i universalfacket, enligt bilderna nedan.
Papper i formatet A5 kan bara fyllas på i papperslåda och universalfacket.
Papperslåda
Universalfack
När du fyller på papper i A3-format med logotyp
Fyll på papper så att logotypen är vänd uppåt i papperslåda 2 och nedåt i universalfacket, enligt bilderna nedan.
A3-papper kan inte fyllas på i papperslåda 1.
Papperslåda 2
Universalfack

Fylla på papper med logotyp i liggande riktning

Påfyllningsmetoden varierar beroende på formatet för papperet med logotypen och vilken papperskälla som används.
När du fyller på papper i A4- eller A5-format med logotyp
Fyll på papper så att logotypen är vänd uppåt i papperslådan och nedåt i universalfacket, enligt bilderna nedan.
Papper i formatet A5 kan bara fyllas på i papperslåda och universalfacket.
Papperslåda
Universalfack
När du fyller på papper i A3-format med logotyp
Fyll på papper så att logotypen är vänd uppåt i papperslåda 2 och nedåt i universalfacket, enligt bilderna nedan.
A3-papper kan inte fyllas på i papperslåda 1.
Papperslåda 2
Universalfack
7W93-00W