Diğer Ağ Ayarları

Ağ ortamınıza göre aşağıdaki öğeleri yapılandırın.

SNTP'yi Yapılandırma

Basit Ağ Zamanı Protokolü (SNTP), ağ üzerindeki zaman sunucusunu kullanarak sistem saatini ayarlamanıza olanak sağlar. SNTP kullanılırsa, zaman sunucusu belirtilen aralıklarla kontrol edilir ve bu sayede doğru zaman her zaman korunabilir. Zaman, Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) temel alınarak ayarlanır, bu nedenle SNTP'yi yapılandırmadan önce saat dilimi ayarını belirtin (Tarih ve Saati Ayarlama). SNTP ayarları, Uzak Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla belirtilebilir.
Makinenin SNTP'si hem NTP (sürüm 3) hem de SNTP (sürüm 3 ve 4) sunucularını destekler.
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [SNTP Ayarları] öğesini seçin.
4
[Düzenle] öğesini tıklatın.
5
[SNTP Kullan] onay kutusunu seçin ve gerekli ayarları belirtin.
[SNTP Kullan]
SNTP'yi eşitleme için kullanmak üzere onay kutusunu seçin. SNTP kullanmak istemiyorsanız, onay kutusunu temizleyin.
[NTP Sunucu Adı]
NTP veya SNTP sunucusunun IP adresini girin. Ağ üzerinde DNS kullanılabilir durumdaysa, bunun yerine alfasayısal karakterlerden oluşan bir ana bilgisayar adı (veya FQDN) girebilirsiniz (örnek: ntp.örnek.com).
[Sorgulama Aralığı]
Bir eşitleme ile bir sonraki eşitleme arasındaki aralığı belirtin.
6
[Tamam] öğesini tıklatın.
7
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
NTP/SNTP sunucusu ile iletişimi test etme
[SNTP Ayarları] bölümünde [Ayarlar/Kayıt]  [Ağ Ayarları]  [NTP Sunucusunu Kontrol Et] öğesini tıklatarak kayıtlı sunucudaki iletişim durumunu görüntüleyebilirsiniz. Uygun bir bağlantı kurulduysa, aşağıda gösterildiği gibi sonuç görüntülenir. Bu işlemin, sistem saatini ayarlamadığını unutmayın.

Aygıt Yönetim Sistemlerinden Makineyi İzleme

iW Management Console* gibi cihaz yönetimi yazılımını ağa uygulayarak, ağa bağlı cihazlar hakkında çeşitli bilgilerin toplanmasını ve yönetimini kolaylaştırabilirsiniz. Cihaz ayarları ve hata günlük kayıtları gibi bilgiler, sunucu bilgisayar aracılığıyla alınır ve dağıtılır. Makine böyle bir ağa bağlıysa iW Management Console, güç durumu gibi bilgileri makineden toplamak için Hizmet Konumu Protokolü (SLP) gibi protokolleri kullanarak makinenin ağında arama yapar. SLP ayarları, Uzak Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla belirtilebilir. Bu bölümde aynı zamanda makine ve iW Management Console eklentileri arasındaki iletişimi yapılandırmak için kullanılan yordam açıklanmaktadır.
*iW Management Console hakkında daha fazla bilgi için bölgenizdeki yetkili Canon satıcınızla görüşün.
iW Management Console eklentilerini kullanmak için
Atanmış bağlantı noktası ayarlarını ve SNMP ayarlarını etkinleştirmelisiniz. SNMP ayarları için [MIB Erişim İzni] öğesini hem SNMPv1 hem de SNMPv3 eklentisi için [Oku/Yaz] olarak ayarlayın.
<Özel Port Kullan>
SNMP ile Makineyi İzleme ve Kontrol Etme
Uzak Kullanıcı Arabirimi İşlemleri
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.

Aygıt Yönetimi Yazılımı ile SLP İletişimini Yapılandırma

1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları] öğesini tıklatın.
4
SLP ayarlarını belirtin.
Çok noktaya yayın aygıt keşfini belirtme
Aygıt yönetim yazılımına makinenin güç durumunu bildirme
5
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma

Makine ve Eklentiler arasındaki İletişim Ayarlarını Yapılandırma

Makine ve iW Management Console eklentileri arasındaki iletişimi etkinleştirmek için ayarları belirtebilirsiniz. Eklentilerin kullanılması, makine ayarlarının iW Management Console'den yönetilmesini sağlar.
<Menü>  <Tercihler>  <Ağ>  <Cihaz Ayarları Yönetimi>  <Açık> 
6X9H-017