Ayrıntılı Ayarları Belirterek Bağlantı Ayarlama

Güvenlik ayarlarını ayrıntılı şekilde belirtmek istiyorsanız veya diğer yordamları kullanarak kablosuz bağlantı kuramıyorsanız, kablosuz LAN bağlantısı için tüm gerekli bilgileri manuel olarak girin. Ayrıntılı ayarları belirtmeden önce SSID, ağ anahtarı ve kablosuz güvenlik protokolleri de dahil olmak üzere gerekli bilgileri kontrol edip not edin. SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme
1
Ana Ekran'da <Menü> öğesini seçin. Ana Ekran
2
<Tercihler>  <Ağ> öğesini seçin.
Oturum açma ekranı görüntülenirse, doğru kimliği ve PIN'i girin. Makinede Oturum Açma
3
<Kablosuz LAN Ayarları> öğesini seçin.
<Kablosuz LAN'ı etkinleştirmek istiyor musunuz?> mesajı görüntüleniyorsa, <Evet> öğesini seçin.
4
Görüntülenen mesajı okuyun ve <Tamam> öğesini seçin.
5
<SSID Ayarları>  <Manüel Olarak Gir> öğesini seçin.
6
Not ettiğiniz SSID'yi girin.
SSID'yi girin ve <Uygula> öğesini seçin.
Metni nasıl gireceğinizi görmek için bkz. Metin Girme.
7
Not ettiğiniz bilgilere göre güvenlik ayarlarını belirtin.
Güvenlik ayarlarını belirtmeniz gerekmiyorsa, <Hiçbiri> öğesini seçin.
WEP Kullanılması
WPA-PSK veya WPA2-PSK Kullanımı
8
<Evet> öğesini seçin.

Kurulum sırasında bir hata mesajı görüntülenmesi durumunda
<Kapat> öğesini seçin, belirtilen ayarların doğru olup olmadığını kontrol edin ve 5. adıma geri dönün.
9
<Bağlandı.> mesajı görüntüleninceye kadar bekleyin.
10
<Kapat> öğesini seçin.
IP adresi ve diğer öğeler otomatik olarak ayarlanana kadar birkaç dakika bekleyin.
Sinyal gücü
Bağlantı için birden çok kablosuz yönlendirici kullanılabilir olduğunda, makine en güçlü sinyale sahip aygıta bağlanır. Sinyal gücü, RSSI (Alınan Sinyal Gücü Göstergesi) kullanılarak ölçülür.
IP adresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. IP Adreslerini Ayarlama
Makine kablosuz LAN'a bağlıyken, Ana Ekran'da veya her bir işlevin Temel Özellikler ekranında Wi-Fi simgesi görüntülenir. Temel Ekranlar
Güç tüketimini azaltma
Makineyi, kablosuz yönlendiriciden yayılan sinyallere göre <Güç Tasarrufu Modu> ayarına geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz. <Güç Tasarrufu Modu>
Makinenin IP adresi değiştiyse
Bir DHCP ortamında makinenin IP adresi otomatik olarak değiştirilebilir. Bu durumda, makine ve bilgisayar aynı alt ağa ait olduğu sürece bağlantı korunur.
6X9H-00F