יחידה ראשית

למידע על גדלים וסוגים של נייר בכל מקור נייר, ראה "נייר זמין".
סוג
שולחני
תמיכה בצבע
צבע מלא
רזולוציית כתיבה
600 dpi‏‏ x ‏‏600 dpi
מספר גוונים
256
סוגי נייר קבילים
גודלי נייר
מקסימום: ‏216.0 ‏x‏ 355.6 מ"מ
מינימום (מגירת הנייר): ‏148.0 ‏x‏ 98.0 מ"מ
מינימום (מגש רב-תכליתי): ‏127.0 ‏x‏ 76.2 מ"מ
משקל הנייר
מגירת נייר: 60 גר'/מ"ר עד 200 גר'/מ"ר
מגש רב-תכליתי: 60 גר'/מ"ר עד 200 גר'/מ"ר
סוג נייר
זמן התחממות ‎‏*1
לאחר ההפעלה
13.0 שניות או פחות
חזרה ממצב שינה
2.0 שניות או פחות
זמן הדפסה ראשונה
(A4)
צבע מלא: כ-8.6 שניות
שחור-לבן: כ-7.7 שניות
מהירות הדפסה ‎‏*2
(A4)
צבע מלא: 27.0 גיליונות בדקה
שחור-לבן: 27.0 גיליונות בדקה
מערכת הזנת נייר/קיבולת ‎‏*3
מגירת נייר
250 גיליונות (‏80 גר'/מ"ר)/250 גיליונות (‏64 גר'/מ"ר)‏ x ‏1
מגש רב-תכליתי
50 גיליונות (‏80 גר'/מ"ר)/50 גיליונות (‏64 גר'/מ"ר)‏ x ‏1
מערכת פלט נייר/קיבולת ‎‏*3
מגש פלט
150 גיליונות (‏75 גר'/מ"ר)
מקור חשמל
‏220 ‏V עד ‎240 ‏V ‏AC‏, ‎3.3 ‏A‏, ‎50 ‏Hz‏/‎60 ‏Hz
צריכת חשמל ‎‏*1
צריכת חשמל מרבית
1,360 W או פחות
במצב שינה
כ-0.6 W (חיבור USB)
כ-0.6 W (חיבור LAN קווי)
כ-0.6 W (חיבור LAN אלחוטי)
כשהמכשיר כבוי
0.3 W או פחות
מידות
(ר'‏ x ‏ע'‏ x ‏ג')
‏379 ‏x‏ 469 ‏x‏ 476 מ"מ
משקל
יחידה ראשית ‎‏*4
כ-19.0 ק"ג
חומרים מתכלים
שטח תפוסה מרבי
(ר'‏ x ‏ע'‏ x ‏ג')
‏476 ‏x‏ 1112 ‏x‏ 509 מ"מ
קיבולת זיכרון
RAM‏:‏ ‎1 GB
תנאי סביבה
טמפרטורה: ‏10°C עד 30 °C
לחות: 20-80% לחות יחסית (ללא התעבות)
‎‏*1עשוי להשתנות בהתאם לסביבה ולתנאי השימוש במכשיר.
‎‏*2מהירות הדפסה נמדדת לפי בדיקות פנימיות בגודל נייר A4 שמודפס ביחס הדפסה של %100 למקור על נייר חד-צדדי. בדיקה פנימית כרוכה בהדפסה רציפה של אותו תוכן עמוד על נייר רגיל. מהירות ההדפסה עשויה להשתנות בהתאם לסוג הנייר, לגודל הנייר או לכיוון הזנת הנייר.
תיתכן השהיה או האטה אוטומטית של המכשיר על מנת להתאים את תנאי המדפסת, כגון טמפרטורה של יחידה מסוימת או הגבלת איכות התמונה במהלך הדפסה רציפה.
‎‏*3עשוי להשתנות בהתאם לסביבת ההתקנה ולנייר שבו נעשה שימוש.
‎‏*4מחסניות הטונר אינן כלולות.
6X94-06Y