כיבוי בשעה קבועה

תוכל לקבוע הגדרה לכיבוי אוטומטי של המכשיר בשעה קבועה בכל יום מימות השבוע. כך תוכל למנוע צריכת חשמל מיותרת עקב אי כיבוי המכשיר. כברירת מחדל, פונקציה זו מושבתת.
למידע על הפעולה הבסיסית להגדרת המכשיר מממשק המשתמש המרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Timer Settings]‏  [Edit].
4
בחר בתיבת הסימון [Set Auto Shutdown Weekly Timer], והגדר את השעה לכיבוי המכשיר.
[Set Auto Shutdown Weekly Timer]
הבחירה בתיבת סימון זו תאפשר לך להגדיר שעה לכיבוי המכשיר בכל יום מימות השבוע.
[Sunday] עד [Saturday]
הזן את השעה הרצויה לכיבוי המכשיר. השאר את שדה השעה ריק עבור יום כלשהו מימות השבוע כדי להשבית את פונקציית הכיבוי עבור אותו יום.
5
לחץ על [OK].
אם המכשיר אינו כבה אוטומטית בשעה שצוינה*
כאשר מחוון הנתונים דולק או מהבהב
כאשר מסך התפריט או מסך מונה הביקורת מוצג
בעת ייבוא/ייצוא של נתוני הגדרות
בעת עדכון הקושחה
*אם לא ניתן לבצע כיבוי אוטומטי בזמן המצוין, יבוצע ניסיון חוזר עשר פעמים לכל היותר, במרווחים של דקה אחת. אם לא ניתן לבצע כיבוי גם לאחר עשרה ניסיונות חוזרים, לא ניתן יהיה לבצע כיבוי אוטומטי באותו היום.
6X94-01U