כיבוי המכשיר

סעיף זה מסביר כיצד לכבות את המכשיר.
1
לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי.
ייתכן שכיבוי מלא של המכשיר יימשך זמן מה. אפשר לנתק את כבל החשמל רק לאחר כיבוי הצג.
כדי להפעיל מחדש את המכשיר, המתן לפחות 10 שניות לאחר כיבויו.
ניתן גם לכבות את המכשיר מהמחשב. כיבוי המכשיר על ידי הפעלה מרחוק
תוכל לציין זמן לכל יום בשבוע ולקבוע הגדרה לכיבוי אוטומטי של המכשיר. כיבוי בשעה קבועה
6X94-01R