השבתת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)

ממשק המשתמש המרוחק שימושי מפני שניתן לציין את הגדרות המכשיר באמצעות דפדפן אינטרנט במחשב. כדי להשתמש בממשק המשתמש המרוחק, יש לחבר את המכשיר למחשב ברשת. אם המכשיר מחובר למחשב דרך USB, או אם אינך צריך להשתמש בממשק המשתמש המרוחק, ייתכן שתעדיף להשבית את ממשק המשתמש המרוחק כדי להפחית את הסיכון של שליטה מרחוק במכשיר ברשת על ידי גורמי צד שלישי זדוניים.
<Menu>‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <Remote UI Settings>‏  <Remote UI>‏  בחר <Off> ב <Use Remote UI>‏  <Apply>‏  <OK>‏  הפעל מחדש את המכשיר
6X94-04L