השבתת תקשורת HTTP

HTTP משמש לתקשורת ברשת, כגון גישה למכשיר דרך ממשק המשתמש המרוחק. אם אתה משתמש בחיבור USB או שפשוט אינך משתמש ב-HTTP, תוכל להשבית את ה-HTTP כדי לחסום חדירות זדוניות מגורמי צד שלישי דרך יציאת ה-HTTP שאינה בשימוש.
השבתת HTTP משביתה יכולות רשת מסוימות, כגון ממשק המשתמש המרוחק, הדפסת WSD והדפסה באמצעות Google Cloud Print.
<Menu>‏  <Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <Use HTTP>‏  <Off>‏  <Yes>‏ 
6X94-04K