הגבלת הפונקציות של המכשיר

ייתכן שחלק מהפונקציות במכשיר יהיו בשימוש רק לעתים נדירות או שיהוו הזדמנות לשימוש לרעה במכשיר. למטרות אבטחה, ניתן להגדיר את המכשיר להגבלת היכולות שלו על ידי השבתה חלקית או מלאה של פונקציות אלה.
הגבלת הדפסה ממחשב
אפשר להגביל "הדפסה ממחשב" רק למסמכים מאובטחים, כך שאף עבודת הדפסה לא תוכל להתבצע אלא אם יוזן PIN בצד המכשיר. הגבלת הדפסה ממחשב
הגבלת פונקציות USB
חיבור ה-USB מאפשר חיבור קל להתקנים היקפיים, אך הוא עלול להוות סיכון אבטחה כגון דליפת מידע. ניתן להגביל חיבור USB למחשב או להגביל שמירה בהתקן זיכרון בחיבור USB. הגבלת פונקציות USB‏
השבתת תקשורת HTTP
כאשר לא מבצעים פעולות דרך הרשת, לדוגמה, בעת השימוש במכשיר באמצעות חיבור USB, ניתן להשבית את תקשורת ה-HTTP כדי למנוע פריצה דרך יציאת ה-HTTP. השבתת תקשורת HTTP‏
השבתת ניהול מרחוק
כאשר לא נעשה שימוש בממשק המשתמש המרוחק, ניתן להשבית פונקציות כדי למנוע הפעלה מרחוק ללא הרשאה דרך ממשק המשתמש המרוחק. השבתת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
6X94-04F