הגדרת שרת הדפסה

שרת הדפסה מאפשר להפחית את העומס על המחשב שממנו מבוצעת ההדפסה. בנוסף, שרת ההדפסה מאפשר להתקין את מנהלי ההתקנים בכל מחשב דרך הרשת, ובכך חוסך את הצורך להתקין את מנהלי ההתקנים בכל מחשב באמצעות ה-CD-ROM/DVD-ROM המצורף. כדי להגדיר מחשב שמחובר לרשת כשרת הדפסה, קבע את תצורת ההגדרות לשיתוף המדפסת.
כדי לבצע את ההליכים הבאים, היכנס למחשב עם חשבון מנהל מערכת.
ייתכן שלא תוכל להתקין את מנהלי ההתקנים דרך הרשת, בהתאם למערכת ההפעלה שלך וארכיטקטורת הסיביות (32 סיביות או 64 סיביות) של שרת ההדפסה ומחשבי הלקוח.
בעת הגדרה של שרת הדפסה בסביבת תחום, היעזר במנהל הרשת שלך.
שימוש ב-Department ID Management (ניהול מזהים של מחלקה) עם שרת הדפסה
יש להוסיף את "Canon Driver Information Assist Service" במהלך התקנת מנהל המדפסת. למידע נוסף, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים הרלוונטיים באתר המדריכים המקוון.
1
פתח את תיקיית המדפסות. הצגת תיקיית המדפסת
2
לחץ לחיצה ימנית על סמל מנהל המדפסת של מכשיר זה ולחץ על [מאפייני מדפסת] או על [מאפיינים].
3
לחץ על לשונית [שיתוף], בחר [שתף מדפסת זו], והזן את שם השיתוף של המכשיר.
לחץ על לחצן [שנה אפשרויות שיתוף] אם הוא מוצג.
4
התקן מנהלי התקנים נוספים, אם יש צורך.
פעולה זו נדרשת אם ברצונך להתקין את מנהלי ההתקנים במחשבים אחרים, בעלי ארכיטקטורת סיביות שונה, באמצעות שרת ההדפסה.
5
לחץ על [אישור].

התקנת מנהלי התקנים במחשב באמצעות שרת ההדפסה

6X94-00X