Càrrega de sobres

Assegureu-vos d'aplanar les curvatures dels sobres abans de carregar-los. També heu de parar atenció amb l'orientació dels sobres i comprovar quina cara està cap amunt.
En aquesta secció es descriu la manera com es carreguen els sobres amb l'orientació que vulgueu, a més dels procediments que cal seguir abans de carregar-los. Per obtenir una descripció del procediment general per carregar sobres al calaix de paper o a la safata multiús, consulteu Càrrega de paper al calaix o Càrrega de paper a la safata multiús.

Abans de carregar sobres

Seguiu el procediment descrit a continuació per preparar els sobres abans de carregar-los.
1
Tanqueu la solapa de cada sobre.
2
Aplaneu-los per treure'n l'aire restant i assegureu-vos que les vores estiguin ben premsades.
3
Afluixeu les cantonades rígides dels sobres i aplaneu les curvatures.
4
Alineeu les vores dels sobres sobre una superfície plana.

Al calaix de paper

Carregueu els sobres Monarch, COM10, DL o ISO-C5 en orientació vertical (amb les vores llargues a qualsevol costat) i amb la cara sense cola (frontal) cap amunt. No podeu imprimir al revers dels sobres.
Carregueu els sobres de manera que la vora de la solapa quedi cap a l'esquerra com es mostra a la il·lustració.

A la safata multiús

Carregueu els sobres Monarch, COM10, DL o ISO-C5 en orientació vertical (amb la vora curta cap a l'equip) i amb la cara sense cola (frontal) cap amunt. No podeu imprimir al revers dels sobres.
Carregueu els sobres de manera que la vora de la solapa quedi cap a l'esquerra com es mostra a la il·lustració.
6X8Y-029