Correcció de la "diferència de color a les impressions"

La diferència de color en les impressions fa referència a un desplaçament en les posicions dels colors que es pot produir en imprimir una imatge amb diversos cartutxos de tòner. Aquest fenomen pot fer que els colors de les impressions es mostrin borrosos. Si això passa, seguiu aquest procediment de calibratge.
El calibratge freqüent pot afectar la vida útil dels cartutxos de tòner.
Quan la quantitat restant al cartutx de tòner sigui baixa, la realització del calibratge pot provocar una interrupció de l'equilibri del color. Si aquest fenomen passa realment després del calibratge, es recomana substituir els cartutxos de tòner amb poca quantitat restant. Comprovació de la quantitat restant de consumibles
La màquina realitza un ajust automàtic (calibratge automàtic) segons els canvis en les condicions d'ús o les condicions ambientals.
Podeu establir que l'equip realitzi aquest ajust automàticament quan engegueu l'alimentació. <Opcions de correcció automàtica>
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge>.
3
Seleccioneu <Corregir diferència color d'impressió>.
4
Seleccioneu <Inici>.
L'ajust s'inicia.
6X8Y-06A