<Xarxa>

Es mostra una llista de totes les opcions relacionades amb la xarxa juntament amb descripcions. Les opcions predeterminades estan marcades amb una daga ().
Asteriscs (*)
Les opcions marcades amb "*1" no es poden importar ni exportar.
Pot ser que les opcions marcades amb "*2" no es mostrin segons el model que utilitzeu, les opcions o altres elements de les opcions.

<Selec. LAN amb cable/sense fil>

Quan es canvia la màquina de LAN sense fil LAN amb fil, cal especificar el paràmetre. Per contra, quan es canvia la màquina de LAN amb fil a LAN sense fil, no cal especificar aquesta configuració (podeu canviar-la mitjançant <Opcions de LAN sense fil>). Seleccioneu LAN amb cable o sense fil
<LAN amb cable>
<LAN sense fil>

<Opcions de LAN sense fil>

Especificar la configuració per connectar l'equip a una LAN sense fil. També pot veure la configuració actual o especificar la configuració per a l'estalvi de consum d'energia.
<Opcions de SSID>
Seleccioneu aquesta opció per configurar una connexió sense fil mitjançant l'especificació d'informació, inclosos un SSID o una clau de xarxa, i introduïu-la manualment des del tauler de control.
<Seleccionar punt d'accés>
Els encaminadors LAN sense fil que poden accedir a l'equip es troben de forma automàtica, perquè pugui ser seleccionats des de la llista. Heu de introduir manualment una clau de xarxa, com ara una clau WEP o un PSK. Configuració de la connexió seleccionant un encaminador sense fil
<Introducció manual>
Seleccioneu per configurar una connexió sense fil mitjançant la introducció d'un SSID manualment. Mitjançant l'ús d'aquest mètode, es pot especificar la configuració d'autenticació i xifrat en detall. Configuració de la connexió especificant opcions detallades
<Opcions de seguretat>
<Cap>
<WEP>
<Sistema obert>
Clau WEP 1 a 4
<Clau compartida>
Clau WEP 1 a 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Automàtic>
<AES-CCMP>
<Modo de polsador WPS>
Seleccioneu per configurar automàticament una connexió sense fil amb el botó de l'encaminador sense fil amb WPS. Configuració de la connexió amb el mode de polsador WPS
<Mode de codi PIN per a WPS>
Seleccioneu per configurar una connexió sense fil mitjançant la introducció d'un codi PIN per a un encaminador sense fil amb WPS. Configuració de la connexió amb el mode de codi PIN WPS
<Mode estalvi energia>
Seleccioneu si voleu que l'equip entri en mode estalvi d'energia a partir de les senyals emeses des de l'encaminador sense fil.
<Desactivat>
<Activat>
<Informació de connexió> *1
Seleccioneu per veure els actuals ajustos de LAN sense fil. Visualització de les opcions de xarxa
<Adreça MAC>
<Estat de LAN sense fil>
<Info. d'errors més recents>
<Canal>
<Opcions de SSID>
<Opcions de seguretat>
<Mode d'estalvi d'energia>

<Config. connexió directa>

Establiu si cal una connexió directa. En activar aquesta funció, la connexió directa amb l'equip és possible fins i tot en un entorn sense cap punt d'accés ni cap encaminador LAN sense fil. Connexió directa (Mode punt d'accés)
<Usar Connexió directa>
<Desact.>
<Activat>
<Finalització Connexió directa>
Especifiqueu l'hora per a la desconnexió automàtica un cop establerta la connexió directa.
<Finalitzar la sessió automàticament>
<Desact.>
<Activat>
<Temps espera fins que la sessió finalitzi>
1 a 60 (min.)
<Opcions de Mode de punt d'accés>
Configureu l'SSID o la clau de xarxa de manera arbitrària. Si voleu connectar diversos dispositius mòbils a l'equip alhora, heu de configurar tant l'SSID com la clau de xarxa de manera arbitrària.
<Usar SSID personalitzada>
<Desact.>
<Activat>
<SSID>
<Usar Clau de xarxa personalitzada>
<Desact.>
<Activat>
<Clau de xarxa>
<Habilitar si especif. clau SSID/xarxa> *2
Especifiqueu si cal mantenir l'equip a l'espera d'una connexió directa.
<Desactivat>
<Activat> 
Quan establiu aquest element en <Activat>, configureu per endavant un SSID personalitzat o una clau de xarxa utilitzant <Opcions de Mode de punt d'accés>.
<Config. adreça IP per a Conn. directa>
Introduïu manualment l'adreça IP de l'equip en el moment de la connexió directa.
192.168.22.1

<Connexió fàcil via PC>

Inicieu el procediment de connexió fàcil mitjançant el PC (mode de configuració sense cable). Podeu utilitzar Canon Laser NW Device Setup Utility per configurar les opcions de xarxa mitjançant un ordinador.
Descarregueu Canon Laser NW Device Setup Utility des del lloc web de Canon (https://global.canon/).

<Opcions de TCP/IP>

Especifiqueu les opcions per utilitzar l'equip en una xarxa TCP/IP, com ara les opcions d'adreça IP.
<Opcions d'IPv4>
Especifiqueu les opcions per utilitzar l'equip en una xarxa IPv4.
<Opcions d'adreça IP>
Configureu l'adreça IP, que s'utilitza per identificar dispositius, com ara ordinadors i impressores, en una xarxa TCP/IP. Configuració de l'adreça IPv4
<Obtenció automàtica>
<Obtenció automàtica>
<Desact.>
<Activat>
<Seleccionar protocol>
    <Desactivat>
    <DHCP>
<IP automàtica>
    <Desactivat>
    <Activat>
<Obtenció manual> *2
<Adreça IP>: 0.0.0.0
<Màscara de subxarxa>: 0.0.0.0
<Adreça de la porta d'enllaç>: 0,0.0,0
<Revisar opcions>
<Ajusts de l'opció DHCP>
Si el DHCP està activat, feu servir aquestes opcions per seleccionar si cal utilitzar les funcions opcionals del DHCP per obtenir l'adreça o el nom de domini del servidor DNS. Configuració de DNS
<Obtenir nom de l'amfitrió>
<Desact.>
<Activat>
<Actualització dinàmica DNS>
<Desact.>
<Activat>
<Obtenir adreça servidor DNS>
<Desact.>
<Activat>
<Obtenir nom del domini>
<Desact.>
<Activat>
<Obtenir adreça servidor WINS>
<Desact.>
<Activat>
<Obtenir adreça servidor POP>
<Desact.>
<Activat>
<Ordre PING>
Seleccioneu aquesta opció per comprovar que l'equip estigui connectat a un ordinador a través de la xarxa. Comprovació de la connexió de xarxa
<Opcions d'IPv6>
Especifiqueu les opcions per utilitzar l'equip en una xarxa IPv6. Establiment d'adreces IPv6
<Usar IPv6>
<Desact.>
<Activat>
<Comprovar opcions d'IPv6>
Podeu comprovar l'adreça d'enllaç local que s'obté automàticament.
<Opcions d'adreça sense estat>
Activeu o desactiveu les adreces sense estat.
<Opcions d'adreça sense estat>
<Desact.>
<Activat>
<Revisar opcions>
<Adreça sense estat>
<Longitud de prefix>
<Opcions de DHCPv6>
Activeu o desactiveu l'adreça amb estat adquirida mitjançant DHCPv6.
<Usar DHCPv6>
<Desact.>
<Activat>
<Revisar opcions>
<Adreça amb estat>
<Longitud de prefix>
<Ajusts de l'opció DHCP>
Si el DHCP està activat, feu servir aquestes opcions per seleccionar si cal utilitzar les funcions opcionals del DHCP per obtenir l'adreça o el nom de domini del servidor DNS. Configuració de DNS
<Obtenir adreça servidor DNS>
<Desact.>
<Activat>
<Obtenir nom del domini>
<Desact.>
<Activat>
<Opcions de DNS>
Especifiqueu les opcions del Sistema de noms de domini (Domain Name System, DNS), el qual proporciona un nom d'amfitrió per les resolucions d'adreces IP. Configuració de DNS
<Opcions d'adreça de servidor DNS IPv4>
Especifiqueu l'adreça IP del servidor DNS a l'entorn IPv4.
<Servidor DNS primari>: 0.0.0.0
<Servidor DNS secundari>: 0,0.0,0
<Opcions de nom amfitrió/nom domini DNS>
Especifiqueu el nom d'amfitrió de l'equip que vulgueu desar al servidor DNS, així com el nom del domini al qual pertany l'equip.
<IPv4>
<Nom de l'amfitrió>
<Nom de domini>
<IPv6>
<Usar amfitrió/domini IPv4>
<Desact.>
<Nom de l'amfitrió>
<Nom de domini>
<Activat>
<Opcions d'actualització dinàmica DNS>
Seleccioneu si cal actualitzar dinàmicament els registres de DNS sempre que l'adreça IP de l'equip canviï.
<IPv4>
<Actualització dinàmica DNS>
<Desactivat>
<Activat>
<Inter.act.din.DNS>
    De 0 a 24 a 48 (h)
<IPv6>
<Actualització dinàmica DNS>
<Desactivat>
<Activat>
<Registrar l'adreça manual>
    <Desactivat>
    <Activat>
<Registrar l'adreça amb estat>
    <Desactivat>
    <Activat>
<Registrar adreça sense estat>
    <Desactivat>
    <Activat>
<Interval d'actualització dinàmica DNS>
    De 0 a 24 a 48 (h)
<Opcions d'mDNS>
Especifiqueu les opcions per utilitzar les funcions de DNS sense servidors DNS.
<IPv4>
<Usar mDNS>
<Desactivat>
<Activat>
<Nom d'mDNS>
<IPv6>
<Usar mDNS>
<Desactivat>
<Activat>
<Usar mateix nom mDNS q.IPv4>
    <Desact.>
        <Nom d'mDNS>
    <Activat>
<Opcions de WINS>
Especifiqueu les opcions del Servei de noms d'Internet de Windows (Windows Internet Name Service, WINS), que proporciona un nom de NetBIOS per les resolucions d'adreces IP en un entorn mixt de NetBIOS i TCP/IP. Configuració de WINS
<Resolució WINS>
<Desact.>
<Activat>
<Adreça servidor WINS>: 0,0.0,0
<Opcions d'LPD>
Activeu o desactiveu LPD, un protocol d'impressió que es pot utilitzar en qualsevol plataforma de maquinari o sistema operatiu. També podeu establir el període de temps d'espera de recepció després del qual la impressió es cancel·la si la recepció de dades d'impressió s'interromp. Configuració de protocols d'impressió i funcions WSD
<Usar impressió LPD>
<Desact.>
<Activat>
<Temps d'espera de RX>
 1 a 5 a 60 (min.)
<Opcions de RAW>
Activeu o desactiveu RAW, un protocol d'impressió específic del Windows. També podeu establir el període de temps d'espera de recepció després del qual la impressió es cancel·la si la recepció de dades d'impressió s'interromp. Configuració de protocols d'impressió i funcions WSD
<Usar impressió RAW>
<Desact.>
<Activat>
<Temps d'espera de RX>
 1 a 5 a 60 (min.)
<Opcions de WSD>
Activeu o desactiveu les funcions automàtiques de navegació i obtenció d'informació per a la impressora mitjançant el protocol WSD. Configuració de protocols d'impressió i funcions WSD
<Usar impressió WSD>
<Desact.>
<Activat>
<Usar navegació WSD>
<Desact.>
<Activat>
<Usar detecció multidifusió>
<Desact.>
<Activat>
<Usar HTTP>
Activeu o desactiveu HTTP, que és necessari per a les comunicacions amb un ordinador, com ara quan utilitzeu l'Remote UI (IU remot) o la impressió WSD, o la impressió amb Google Cloud Print. Desactivació de la comunicació HTTP
<Desactivat>
<Activat>
<Usar IPSec> *1
Seleccioneu si voleu portar a terme la comunicació xifrada establint una xarxa privada virtual (VPN) mitjançant IPSec. Configuració de les opcions d'IPSec
<Desactivat>
<Activat>
<Opcions número de port>
Canvieu els números de port dels protocols d'acord amb l'entorn de xarxa. Canvi dels números de port
<LPD>
1 a 515 a 65535
<RAW>
1 a 9100 a 65535
<Detecció multidifusió WSD>
1 a 3702 a 65535
<HTTP>
1 a 80 a 65535
<Detecció multidifusió>
1 a 427 a 65535
<POP3>
1 a 110 a 65535
<SNMP>
1 a 161 a 65535
<Mida MTU>
Seleccioneu la mida màxima dels paquets que l'equip envia o rep. Canvi de la unitat de transmissió màxima
<1300>
<1400>
<1500>

<Opcions d'SNMP>

Especifiqueu les opcions per supervisar i controlar l'equip des d'un ordinador que utilitzi programari compatible amb SNMP. Supervisió i control de l'equip amb SNMP
<Opcions SNMPv1>
Activeu o desactiveu SNMPv1. Quan activeu SNMPv1, especifiqueu un nom de comunitat i privilegis d'accés per a objectes de Base d'informació de gestió (Management Information Base, MIB).
<Desact.>
<Activat>
<Opcions SNMPv3>
Activeu o desactiveu SNMPv3. Utilitzeu Remote UI (IU remot) per especificar opcions detallades que s'apliquen quan s'ha activat SNMPv3.
<Desact.>
<Activat>
<Obt. info. gestió impres. amfitrió>
Activeu o desactiveu la supervisió de la informació de gestió de la impressora des d'un ordinador en xarxa que utilitzi programari compatible amb SNMP.
<Desact.>
<Activat>
<Form. recur.amfitrió MIB a RFC2790>
Especifiqueu si cal complir les especificacions avançades (RFC2790) del protocol en supervisar l'estat de l'equip des del programari compatible amb SNMP.
<Desact.>
<Activat>

<Usar port dedicat>

Activeu o desactiveu el port dedicat. El port dedicat s'utilitza en imprimir des de l'ordinador i quan es navega per les opcions de l'equip o quan s'especifiquen aquestes opcions per la xarxa.
<Desactivat>
<Activat>

<Mètode autentic. port dedicat>

Especifiqueu si cal limitar el mètode d'autenticació específicament al mètode segur en utilitzar el port dedicat. Si se selecciona <Mode 2>, el mètode d'autenticació es limita específicament al mètode segur.
<Mode 1>
<Mode 2>
Si se selecciona <Mode 2>, no podeu establir cap connexió des del programari de gestió de dispositius ni des del controlador en alguns casos.

<Temps espera connexió arrenc>

Especifiqueu un temps d'espera per a la connexió a la xarxa. Seleccioneu l'opció en funció de l'entorn de xarxa. Configuració d'un temps d'espera per connectar-se a una xarxa
0 a 300 (s)

<Opcions del controlador Ethernet>

Seleccioneu el tipus d'Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) i el mode de comunicació d'Ethernet (mig dúplex / dúplex complet). També podeu veure l'adreça MAC de la LAN amb cable.
<Detecció automàtica>
Seleccioneu si s'ha de detectar automàticament o si s'ha de seleccionar manualment el mode de comunicació i el tipus d'Ethernet. Configuració de les opcions d'Ethernet
<Desact.>
<Mode de comunicació>
<Mig dúplex>
<Dúplex complet>
<Tipus d'Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
<Activat>
Quan <Mode de comunicació> s'estableix en <Mig dúplex>, no podeu seleccionar <1000BASE-T>.
<Adreça MAC>
Comproveu l'adreça MAC de l'equip, que és un número exclusiu de cada dispositiu de comunicació. Visualització de l'adreça MAC per a la LAN amb cable

<Usar IEEE 802.1X> *1*2

Activeu o desactiveu l'autenticació IEEE 802.1X. Configuració de les opcions d'autenticació IEEE 802.1X
<Desactivat>
<Activat>

<Opcions de tallafoc>

Sense la seguretat adequada, pot haver persones no autoritzades que accedeixin als ordinadors i a altres dispositius de comunicació connectats a una xarxa. Per evitar aquest accés no autoritzat, especifiqueu les opcions per al filtre de paquets, una funció que limita la comunicació als dispositius amb adreces IP o adreces MAC especificades.
<Filtre d'adreces IPv4>
Activeu o desactiveu les opcions per filtrar paquets enviats a o rebuts de dispositius amb adreces IPv4 especificades. Especificació d'adreces IP per a les opcions del tallafoc
<Filtre de sortida>
<Desact.>
<Activat>
<Filtre d'entrada>
<Desact.>
<Activat>
<Filtre d'adreces IPv6>
Activeu o desactiveu les opcions per filtrar paquets enviats a o rebuts de dispositius amb adreces IPv6 especificades. Especificació d'adreces IP per a les opcions del tallafoc
<Filtre de sortida>
<Desact.>
<Activat>
<Filtre d'entrada>
<Desact.>
<Activat>
<Filtre d'adreces MAC>
Activeu o desactiveu les opcions per filtrar paquets enviats a o rebuts de dispositius amb adreces MAC especificades. Especificació d'adreces MAC per a les opcions del tallafoc
<Filtre de sortida>
<Desact.>
<Activat>
<Filtre d'entrada>
<Desact.>
<Activat>

<Opcions de Google Cloud Print>

Activeu o desactiveu Google Cloud Print. Registrar l'equip amb Google Cloud Print
<Usar Google Cloud Print>
<Desactivat>
<Activat>
<Estat registre Google Cloud Print> *1

<Gestió opcions de dispositiu>

Especifiqueu si cal utilitzar els plug-ins d'iW Management Console per gestionar les dades de l'equip, com ara les opcions. Per obtenir informació detallada sobre iW Management Console, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor Canon més proper. Configuració de les opcions de comunicació entre l'equip i els plug-ins
<Desactivat>
<Activat>

<RMT-SW>

Deixeu aquest interruptor establert en <Desactivat>. Quan el representant de servei realitzi remotament el manteniment del dispositiu, pot ser que se us demani que establiu l'interruptor en <Activat>.
<Desactivat>
<Activat>

<Inicialitzar opcions de xarxa>

Seleccioneu aquesta opció per tornar les opcions de xarxa a les opcions predeterminades. <Menú Inicialitzar>
6X8Y-057