Neteja de la unitat de fixació

Si la unitat de fixació està bruta, la impressió pot presentar marques irregulars. Hi ha dues maneres de netejar la unitat de fixació en funció de les marques irregulars que presenti el paper. Primer cal <Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>. Si aquesta acció no té cap efecte, proveu de <Netejar la unitat de fixació>. Tingueu en compte que no podeu netejar la unitat de fixació si l'equip té documents en espera de ser impresos. Per netejar-la, necessiteu paper normal de mida A4 o Letter. Col·loqueu el paper al calaix de paper o a la safata multiús abans de seguir aquest procediment.Càrrega de paper
Abans d'efectuar la neteja, comproveu que quedi prou quantitat als cartutxos de tòner. Comprovació de la quantitat restant de consumibles

Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).

La neteja serà més eficaç si es duu a terme aproximadament una hora després de finalitzar la sessió d'impressió anterior.
També es pot configurar de manera que la neteja es realitzi automàticament en un temps efectiu. <Neteja autom. conjunt de fixació>
1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>.
3
Seleccioneu <Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>.
4
Comproveu que la mida i el tipus de paper que es mostra a la pantalla estigui carregat a l'equip i seleccioneu <Acceptar>.
5
Seleccioneu <Inici>.
Comença la neteja. Quan es mostri un missatge en què es notifiqui que la neteja ha finalitzat, premeu  per tornar a la pantalla Inici.
Quan s'hagi completat l'acció <Netejar el conjunt de fixació (reduir taca de cara posterior del paper).>, s'expulsarà un full de paper en blanc. Si el problema no millora, feu també l'acció <Netejar la unitat de fixació>.

Netejar la unitat de fixació

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>.
3
Seleccioneu <Netejar la unitat de fixació>.
4
Comproveu que la mida i el tipus de paper que es mostra a la pantalla estigui carregat a l'equip i seleccioneu <Acceptar>.
5
Seleccioneu <Inici>.
Comença la neteja. Quan es mostri un missatge en què es notifiqui que la neteja ha finalitzat, premeu  per tornar a la pantalla Inici.
Quan s'hagi completat l'acció <Netejar la unitat de fixació>, s'expulsarà un full de paper amb un patró imprès.
6X8Y-064