گزینه های سیستم

با نصب گزینه های سیستم، عملکرد دستگاه حتی بیشتر هم می تواند تقویت شود.

کیت پرینت بارکد

این گزینه به شما کمک می کند بارکدهایی با فرمت های مختلف ایجاد کنید. توجه داشته باشید اگر بخواهید بارکدها را چاپ کنید، PCL باید فعال باشد. برای اطلاعات مربوط به استفاده کیت پرینت بارکد، به ‏Barcode Printing Guide (راهنمای چاپ بارکد) (دفترچه راهنمای PDF) مراجعه کنید.

ثبت مجوز

برای فعال کردن گزینه های سیستم خاص، لازم است یک کلید مجوز دریافت کنید و کلید را در دستگاه ثبت کنید.

دریافت کلید مجوز

می توانید با استفاده از یک مرورگر وب، یک کلید مجوز دریافت کنید. به سیستم مدیریت مجوز (http://www.canon.com/lms/license/) دسترسی داشته و روش را دنبال کنید. به عنوان بخشی از روش، لازم است شماره های زیر را وارد کنید.
شماره دسترسی به مجوز
شماره دسترسی به مجوز ارائه شده در گواهی شماره دسترسی به مجوز را بررسی کنید که در بسته گزینه موجود باشد.
شماره سریال دستگاه
شماره سریال را در پانل عملیات بررسی کنید.
<Status Monitor>‏ <Device Information>‏  <Serial Number>

ثبت یک کلید مجوز

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Management Settings> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<License/Other>‏ <Register License> را انتخاب کنید.
4
پیام روی صفحه را تأیید و <OK> را انتخاب کنید.
5
با استفاده از کلیدهای عددی کلید مجوز را وارد کنید، و <Apply> را انتخاب کنید.
ثبت شروع می شود. منتظر بمانید تا پیام <Installation is complete. Changes will be effective after the main power is turned OFF and ON.‎> نشان داده شود.
اگر پیام <The feature required for installation is not present.‎> نشان داده می شود، عملکردهایی را فعال کنید که برای فعال کردن گزینه لازم است و دوباره کلید مجوز را ثبت کنید.
6
<Close> را انتخاب کنید.
7
دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
6X93-078