صفحه Home

صفحه Home زمان روشن شدن دستگاه یا با فشار دادن روی پانل عملیات نشان داده می شود. از این صفحه برای تعیین تنظیمات عملکردها و ثبت آنها استفاده کنید.
 تغییر صفحه
از این برای مشاهده صفحه دیگر در صفحه اصلی استفاده کنید. همینطور می توانید با کشیدن پیکان های کناری هم صفحه را تغییر دهید.
 مقدار باقیمانده در کارتریج تونر
مقدار باقیمانده کارتریج تونر در مراحل را نشان می دهد.
<Check Counter>
اطلاعات کلی برای نتایج چاپ رنگی و سیاه و سفید را جداگانه نشان می دهد. مشاهده مقدار شمارش
<Log Out>
از این گزینه برای خروج از دستگاه استفاده کنید.
<Status Monitor>
برای بررسی وضعیت چاپ، برای مشاهده تاریخچه استفاده یا برای مشاهده تنظیمات شبکه مانند آدرس IP دستگاه فشار دهید. همچنین می توانید وضعیت دستگاه مانند باقیمانده کاغذ و باقیمانده کارتریج تونر یا اگر خطایی روی می دهد را نیز بررسی کنید. صفحه <Status Monitor>
نماد Wi-Fi
زمانی که دستگاه به یک LAN بی سیم وصل باشد نشان داده می شود.
نام کاربر/شناسه
نام یا شناسه مربوط به کاربری که وارد سیستم شده است، نمایش داده می‌شود.
 <Memory Media Print>
فایل های ذخیره شده در دستگاه حافظه USB را چاپ می کند. چاپ از دستگاه حافظه USB (چاپ رسانه حافظه)
 <Secure Print>
از این عملکرد برای چاپ یک سند امن استفاده کنید. چاپ سند ایمن شده با PIN (چاپ ایمن)
 <Menu>
<Function Settings>،‏ <Preferences> و بسیاری از دیگر تنظیمات دستگاه از این دکمه شروع می شود. لیست منوی تنظیمات
دکمه Application Library (کتابخانه برنامه)
می توانید از این دکمه ها برای انجام راحت یک عملکرد با یک عملیات تک لمسی استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای Application Library (کتابخانه برنامه) در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین مراجعه کنید.
<Paper Settings>
این دکمه برای تعیین اندازه و نوع کاغذ بارگذاری شده در کشوی کاغذ و سینی چندمنظوره استفاده می‌شود. تعیین اندازه و نوع کاغذ
 <Mobile Portal>
از این برای برقراری یک اتصال به دستگاه همراه استفاده کنید. اتصال به دستگاه های همراه
 <Home Screen Settings>
به شما اجازه می دهد ترتیبی که دکمه های صفحه Home نشان داده می شود را تغییر دهید. سفارشی سازی صفحه Home‏
<Update Firmware>
به شما اجازه می دهد میان افزار را از طریق اینترنت به روزرسانی کنید. به روزرسانی میان افزار
 <uniFLOW Online Setup>
می‌توانید وضعیت استفاده از دستگاه و کاربر را با پیوند دادن به سرویس فضای ابری بررسی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت Canon مراجعه کنید.
6X93-020