پاک نگه داشتن محیط و صرفه جویی در هزینه ها

روش های زیادی وجود دارد که می توانید در مصرف کاغذ، تونر، برق و هزینه ها صرفه جویی کنید.
چاپ دو طرفه
حالت خواب
می توانید از عملکرد چاپ دو طرفه برای چاپ داده از رایانه و چاپ اسناد فاکس اینترنتی دریافتی استفاده کنید. از آنجا که فقط از نیمی از کاغذ استفاده می کنید می توانید هزینه را هم به نصف کاهش دهید. حتی برای صرفه جویی بیشتر هم می توانید چاپ دو طرفه را با چاپ N در 1 از چند صفحه بر روی یک برگ کاغذ ترکیب کنید. می توانید تا 32 صفحه را روی یک برگ تکی چاپ کنید که هم مقرون به صرفه و هم سازگار با محیط زیست است.

برای صرفه جویی در انرژی و پول، حالت خواب که مصرف برق را برای زمانی که از دستگاه استفاده نمی شود کاهش می دهد یک ویژگی ضروری شده است. این دستگاه به طور خودکار وارد حالت خواب می شود و همینطور هر زمان بخواهید می توانید آن را در حالت خواب قرار دهید. یک بار را فشار دهید تا دستگاه به حالت خواب برود. دوباره آن را فشار دهید تا دستگاه فوراً به حالت کارکرد برگردد.
6X93-06S