بهبود کارایی

در اینجا عملیات های ساده ای عنوان می شود که می تواند کارهای پیچیده را مؤثرتر انجام دهد.
چاپ تصاویر به طور مستقیم از دستگاه حافظه USB
مدیریت از راه دور با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
دستگاه حافظه USB را به دستگاه وصل کنید و تصاویر و اسناد را به طور مستقیم و بدون استفاده از رایانه چاپ کنید. حتی می توانید قبل از چاپ و بدون اینکه کاغذی به هدر برود تصاویر JPEG و سایر تصاویر را به صورت پیش نمایش مشاهده کنید.
با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) می توانید موارد زیادی را از رایانه مدیریت کنید و نیازی نیست به سراغ دستگاه بروید. تنظیمات را پیکربندی کنید و از طریق رابط مرورگر وب حسی و راحت، وضعیت دستگاه را سریع بررسی کنید. زمان و انرژی خود را به جای مراقبت و توجه به وضعیت دستگاه صرف موارد دیگر کنید.
با عملیات حسی، تنظیمات چاپ را سریع انجام دهید
می توانید به راحتی و به صورت مستقیم از تصویر پیش نمایش روی درایور چاپگر، صفحه آرایی و حالت دسته بندی، تغییر بین چاپ یک طرفه و دو طرفه و سایر موارد را انجام دهید. این عملیات با کلیک ساده به شما کمک می کند زمان مشاهده اعمال تنظیمات به راحتی تنظیمات را انجام دهید.
6X93-06U