صفحه <Status Monitor>

زمانی که <Status Monitor> را انتخاب کنید، صفحه‌ای ظاهر می‌شود که می‌توانید روند پیشرفت اسناد و همینطور وضعیت دستگاه و اطلاعات تنظیمات شبکه را بررسی کنید.

<Error Information/Notification>

جزئیات خطاهای روی داده را نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.

<Device Information>

وضعیت دستگاه را نمایش می‌دهد.
<Paper Information>
نشان می دهد آیا کاغذ در هر منبع کاغذ بارگذاری شود.
<Cartridge Information>
مقدار تونر باقیمانده را در کارتریج های تونر نشان می دهد. ممکن است قبل از تمام شدن تونر، سایر بخش های داخلی به پایان عمر خود برسند.
<Secure Print Memory Usage>
مقدار حافظه ای را که در حال حاضر برای ذخیره داده های سند امن استفاده می شود نشان می دهد. چاپ سند ایمن شده با PIN (چاپ ایمن)
<Version Information>
اطلاعات نسخه میان افزار را نشان می دهد.
<Serial Number>
شماره سریال دستگاه را نشان می دهد.

وضعیت و گزارشات اسناد چاپ شده و دریافت شده

وضعیت فعلی مورد انتخابی را نشان می دهد. صفحه <Print Job> به عنوان مثال در زیر نشان داده می شود.

<Network Information>

تنظیمات شبکه مانند آدرس IP دستگاه و وضعیت مانند شرایط ارتباطات LAN بی سیم را نشان می دهد. مشاهده تنظیمات شبکه

آدرس IP

آدرس IPv4 دستگاه را نشان می‌دهد.
می‌توانید وضعیت نشان دادن آدرس IP روی صفحه <Status Monitor> را با تنظیم <Display IP Address> مشخص کنید. <Display IP Address>

<Rmv. Mem. Media>

برای جدا کردن ایمن دستگاه حافظه USB استفاده می شود. این فقط زمانی نشان داده می شود که دستگاه حافظه USB به دستگاه وصل شود. جدا کردن دستگاه حافظه USB‏
6X93-021