خاموش کردن دستگاه از طریق عملیات از راه دور

با استفاده از رایانه‌ای که به شبکه یکسان متصل است، می‌توانید دستگاه را بدون اینکه نیاز باشد به محل نصب آن بروید خاموش کنید.
1
‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
[Device Management]‏  [Remote Shutdown] را انتخاب کنید.
4
با بررسی [Device Status] مطمئن شوید که هیچ عملکردی در حال پردازش نیست، و روی [Execute] کلیک کنید.
5
روی [OK] کلیک کنید.
نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه با عملیات از راه دور
می‌توانید با کلیک کردن روی [Restart Device] در صفحه [Settings/Registration] مربوط به "‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)" دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
6X93-01S