راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)

برای راه اندازی از راه دور، لازم است آدرس IP دستگاه را در مرورگر وب وارد کنید و Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آدرس IP تنظیم شده در دستگاه را از قبل بررسی کنید (مشاهده تنظیمات شبکه). اگر سؤالی دارید، از مدیر سیستم خود بپرسید.
1
مرورگر وب را راه اندازی کنید.
2
در قسمت آدرس "http://<the IP address of the machine>/" را وارد کنید، و کلید [ENTER] را فشار دهید.
اگر می خواهید از آدرس IPv6 استفاده کنید، آدرس IPv6 را در کروشه قرار دهید (به عنوان مثال: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
اگر هشدار امنیتی نشان داده شد
ممکن است زمانی که ارتباط Remote UI (واسط کاربر از راه دور) رمزگذاری می شود یک هشدار امنیتی نشان داده شود (پیکربندی کلید و گواهی برای TLS‏). زمانی که تنظیمات گواهی یا تنظیمات TLS خطایی ندارند، به مرور در وب سایت ادامه دهید.
3
به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید.
زمانی که مدیریت شناسه بخش غیرفعال است
[System Manager Mode] یا [General User Mode] را انتخاب کنید و در صورت نیاز مقداری در [Remote UI Access PIN] وارد کنید.
[System Manager Mode]
می توانید همه تنظیمات و عملیات Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را انجام دهید. شناسه مناسب را در [System Manager ID] و PIN را در [System Manager PIN] وارد کنید. تنظیم PIN و شناسه مدیر سیستم
[General User Mode]
می توانید وضعیت اسناد یا دستگاه را بررسی کنید و همچنین برخی از تنظیمات را تغییر دهید. زمانی که می خواهید بررسی کنید سند خاصی در صف چاپ قرار دارد یا بخواهید چاپ سندی را که در صف چاپ قرار دارد لغو کنید، نام کاربر سند را در [User Name] وارد کنید. نام کاربر به طور خودکار تنظیم می شود تا چاپ اسناد بر اساس اطلاعاتی چون نام رایانه یا نام ورود به رایانه انجام شود.
[Remote UI Access PIN]
اگر [Remote UI Access PIN] تنظیم است، PIN را وارد کنید. تنظیم PIN مربوط به Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
زمانی که مدیریت شناسه بخش فعال است
شناسه مناسب را در [Department ID] و PIN را در [PIN] وارد کنید. تنظیم مدیریت شناسه بخش
4
روی [Log In] کلیک کنید.
صفحه پورتال (صفحه اصلی) نشان داده می شود. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

زمانی که وارد Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) می شوید، صفحه پورتال زیر نشان داده می شود. این بخش موارد نشان داده شده در صفحه پورتال و عملیات های اصلی را توضیح می دهد.

[Device Basic Information]

وضعیت فعلی دستگاه و اطلاعات خطا را نشان می دهد. اگر خطایی روی داده باشد، لینک به صفحه اطلاعات خطا نشان داده می شود.

[Consumables Information]

اطلاعات کاغذ و مقدار باقیمانده کارتریج تونر را نشان می دهد.

[Support Link]

لینک پشتیبانی تعیین شده در [Support Link] از قسمت [License/Other] را نشان می دهد.

نماد نوسازی

صفحه نشان داده شده فعلی را نوسازی می کند.

[Language]

زبان نمایش استفاده شده برای صفحات Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را انتخاب می کند.

[Log Out]

از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) خارج می شود. صفحه ورود به سیستم نشان داده می شود.

[Mail to System Manager]

پنجره ای برای ایجاد یک ایمیل در مدیری سیستم تعیین شده در [System Manager Information] از قسمت [User Management] نشان می دهد.

[Status Monitor/Cancel]

صفحه [Status Monitor/Cancel] را نشان می دهد. برای هر کدام از اسناد منتظر می توانید وضعیت/تاریخچه را بررسی کنید یا روند کار را لغو کنید.

[Settings/Registration]

صفحه [Settings/Registration] را نشان می دهد. زمانی که وارد حالت مدیر سیستم شده اید، می توانید موارد تنظیم را تغییر داده و داده ثبت شده را ذخیره/بارگیری کنید. تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

[Application Library]

صفحه تنظیم کتابخانه برنامه را نشان می دهد.
6X93-04S