تنظیم آدرس IP

اتصال دستگاه به شبکه به یک آدرس IP شبکه منحصر به فرد نیاز دارد. دو نسخه از آدرس های IP موجودند: IPv4 و IPv6. بسته به محیط شبکه این تنظیمات را پیکربندی کنید. برای استفاده از آدرس های IPv6، لازم است به درستی تنظیمات آدرس IPv4 را پیکربندی کنید.
6X93-00J