تنظیم آدرس های IPv6

آدرس های IPv6 دستگاه از طریق Remote UI (واسط کاربر از راه دور) قابل پیکربندی است. قبل از تنظیم آدرس های IPv6، تنظیمات آدرس IPv4 را بررسی کنید (مشاهده تنظیمات IPv4‏). برای استفاده از آدرس های IPv6، لازم است تنظیمات IPv4 صحیح را انجام دهید. دستگاه می تواند از چند آدرس IPv6 زیر استفاده کند:
نوع
توضیحات
آدرس Link-local
آدرسی است که فقط در یک شبکه فرعی یا لینک معتبر است و نمی توان از آن برای ارتباط با دستگاه هایی فراتر از روتر استفاده کرد. آدرس ink-local زمان فعال بودن عملکرد IPv6 دستگاه به طور خودکار تنظیم می شود.
آدرس دستی
آدرسی که به صورت دستی وارد می شود. هنگام استفاده از این آدرس، طول پیشوند و آدرس روتر پیش فرض را مشخص کنید.
آدرس بی وضعیت
آدرسی است که به طور خودکار با استفاده از آدرس MAC دستگاه ایجاد می شود و پیشوند شبکه از طریق روتر اعلان می شود. آدرس های بی وضعیت زمان راه اندازی مجدد دستگاه (یا زمان روشن شدن) نادیده گرفته می شوند.
آدرس دارای وضعیت
آدرسی که از یک سرور DHCP با استفاده از DHCPv6 به دست می آید.
برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات های اصلی که باید زمان تنظیم دستگاه از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) انجام شود، به تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.
1
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
از صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
[Network Settings]‏  [IPv6 Settings] را انتخاب کنید.
4
روی [Edit] کلیک کنید.
5
کادر انتخاب [Use IPv6] را علامت بزنید و تنظیمات لازم را ییکربندی کنید.
[Use IPv6]
کادر انتخاب را برای فعال کردن IPv6 روی دستگاه علامت بزنید. زمانی که از IPv6 استفاده نمی کنید، کادر انتخاب را پاک کنید.
[Stateless Address 1]
زمان استفاده از آدرس بی وضعیت، کادر انتخاب را علامت بزنید. زمانی که از آدرس بی وضعیت استفاده نمی کنید، کادر انتخاب را پاک کنید.
[Use Manual Address]
زمانی که می خواهید به صورت دستی یک آدرس IPv6 وارد کنید، کادر انتخاب را انتخاب کرده و آدرس IP، طول پیشوند و آدرس روتر پیش فرض را در کادرهای انتخاب مربوطه وارد کنید.
[IP Address]
یک آدرس IPv6 وارد کنید. آدرس هایی که با "ff" (یا آدرس چندتایی) شروع می شوند نمی توانند وارد شوند.
[Prefix Length]
عددی را وارد کنید که نشان می دهد چه تعداد بیت برای آدرس شبکه موجود است.
[Default Router Address]
آدرس IPv6 روتر پیش فرض را در صورت نیاز مشخص کنید. آدرس هایی که با "ff" (یا آدرس چندتایی) شروع می شوند نمی توانند وارد شوند.
[Use DHCPv6]
زمان استفاده از آدرس دارای وضعیت، کادر انتخاب را علامت بزنید. زمانی که از DHCPv6 استفاده نمی کنید، کادر انتخاب را پاک کنید.
6
روی [OK] کلیک کنید.
7
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
بررسی کنید تنظیمات صحیح باشند
دقت کنید صفحه Remote UI (واسط کاربر از راه دور) روی رایانه و با استفاده از آدرس IPv6 دستگاه قابل نمایش است. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
انتخاب تنظیمات از پانل عملیات
تنظیمات IPv6 از <Menu> در صفحه Home هم قابل دسترسی است. <IPv6 Settings>
زمانی که بعد از نصب درایور چاپگر، آدرس IP را تغییر داده اید
لازم است درگاه جدیدی اضافه کنید. پیکربندی درگاه های چاپگر
6X93-00L