تنظیم آدرس IPv4

آدرس IPv4 دستگاه را می توانید به صورت خودکار از طریق یک پروتکل آدرس IP پویا مانند DHCP اختصاص دهید یا به صورت دستی وارد کنید. زمان اتصال دستگاه به یک LAN سیم دار، دقت کنید فیش های کابل LAN محکم در درگاه ها وارد شده باشند (اتصال به LAN سیم دار). می توانید در صورت نیاز اتصال شبکه را بررسی کنید.

تنظیم آدرس IPv4

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<TCP/IP Settings>‏  <IPv4 Settings>‏  <IP Address Settings> را انتخاب کنید.
4
تنظیمات آدرس IP را پیکربندی کنید.
<Auto Acquire>
انتخاب کنید تا به طور خودکار یک آدرس IP از طریق پروتکل DHCP اختصاص یابد. زمانی که <On> نشان داده شد، آدرس دهی خودکار فعال می شود.
<Manually Acquire>
انتخاب کنید تا تنظیمات آدرس IP به صورت دستی با وارد کردن یک آدرس IP پیکربندی شود. برای انتخاب این گزینه، دریافت خودکار باید بر روی <Off> تنظیم شود.
<Check Settings>
زمانی که می خواهید تنظیمات آدرس IP فعلی را مشاهده کنید انتخاب نمایید.
تخصیص خودکار یک آدرس IP
1
<Auto Acquire> را انتخاب کنید.
2
<On> در <Auto Acquire> را انتخاب کنید و <Select Protocol> را انتخاب نمایید.
3
<DHCP> را انتخاب کنید.
اگر نمی خواهید از DHCP/BOOTP/RARP برای اختصاص یک آدرس IP استفاده کنید
<Off> را انتخاب کنید. اگر زمانی که این سرویس ها موجود نیستند، <DHCP> را انتخاب کنید، دستگاه، زمان و منابع ارتباطی جستجوی شبکه برای این سرویس ها را هدر می دهد.
4
بررسی کنید <Auto IP> بر روی <On> تنظیم باشد.
اگر <Off> انتخاب شود، تنظیم را روی <On> تغییر دهید.
5
<Apply> را انتخاب کنید.
آدرس های IP تخصیص یافته از طریق DHCP، آدرس های به دست آمده از طریق IP خودکار را لغو می کنند.
وارد کردن دستی یک آدرس IP
1
<Auto Acquire> را انتخاب کنید و <Off> را در <Auto Acquire> انتخاب کنید <Apply>‏  <OK>.
2
<Manually Acquire> را انتخاب کنید.
3
<IP Address>،‏ <Subnet Mask> و <Gateway Address> را وارد کنید و <Apply> را انتخاب کنید.
5
<OK> را انتخاب کنید.
6
دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
بررسی کنید تنظیمات صحیح باشند
دقت کنید صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه قابل نشان دادن باشد (راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)). اگر رایانه در دسترس نیست، می توانید اتصال را با استفاده از پانل عملیات بررسی کنید (بررسی اتصال شبکه).
زمانی که بعد از نصب درایور چاپگر، آدرس IP را تغییر داده اید
لازم است درگاه جدیدی اضافه کنید. پیکربندی درگاه های چاپگر

بررسی اتصال شبکه

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home‏
2
<Preferences>‏  <Network> را انتخاب کنید.
اگر صفحه ورود به سیستم ظاهر شد، شناسه و PIN صحیح را وارد کنید. ورود به دستگاه
3
<TCP/IP Settings>‏  <IPv4 Settings>‏  <PING Command> را انتخاب کنید.
4
آدرس IPv4 دستگاه دیگر را روی شبکه وارد کنید و <Apply> را انتخاب نمایید.
اگر اتصال صحیح برقرار شد، <Received response from the host.‎>نشان داده می شود.
6X93-00K