تنظیم محیط شبکه

هنگام اتصال دستگاه به یک شبکه محلی سیم دار یا بی سیم (LAN)، لازم است یک آدرس IP منحصر به فرد برای شبکه انتخابی تنظیم کنید. بسته به محیط ارتباطی و دستگاه های شبکه، "سیم دار" یا "بی سیم" را انتخاب کنید. برای تنظیمات آدرس IP خاص، با ارائه دهنده سرویس اینترنت یا مدیر شبکه خود تماس بگیرید.
اگر دستگاه به یک شبکه نامطمئن وصل شود، ممکن است اطلاعات شخصی در اختیار شخص ثالث قرار بگیرد.
دستگاه نمی تواند هم زمان به LAN سیم دار یا بی سیم وصل شود.
دستگاه با کابل LAN یا روتر ارائه نمی شود. در صورت لزوم آنها را تهیه کنید.
برای اطلاعات بیشتر درباره دستگاه های شبکه، به دفترچه های راهنمای دستگاه ها مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید.

قبل از شروع

برای اتصال دستگاه به شبکه مراحل زیر را دنبال کنید.
تنظیمات رایانه خود را بررسی کنید.
بررسی کنید که رایانه به طور صحیح به شبکه وصل باشد. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای دستگاه هایی که در حال استفاده از آنها هستید مراجعه کنید یا با سازنده دستگاه تماس بگیرید.
بررسی کنید تنظیمات شبکه در رایانه کامل باشند. اگر شبکه به درستی تنظیم نشده باشد، نمی توانید از دستگاه در شبکه استفاده کنید حتی اگر بقیه مراحل زیر را هم انجام دهید.
بسته به شبکه، ممکن است لازم باشد تنظیمات را برای روش ارتباط یا نوع اترنت (پیکربندی تنظیمات اترنت) تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر، با ارائه دهنده سرویس اینترنت یا مدیر شبکه خود تماس بگیرید.
برای اتصال به یک شبکه IEEE 802.1X، به پیکربندی تنظیمات تأیید اعتبار IEEE 802.1‏x‏ مراجعه کنید.
LAN سیم دار یا بی سیم را انتخاب کنید.
به یک LAN سیم دار یا بی سیم وصل شوید.
به بخشی بروید که به تنظیمی که در مرحله 2 انتخاب کردید مربوط می شود.
اتصال به LAN سیم دار
اتصال به LAN بی سیم
در صورت نیاز آدرس IP را تنظیم کنید.
در زمان خرید، دستگاه طوری تنظیم شده که به طور خودکار یک آدرس IP دریافت کند. اگر می خواهید از یک آدرس IP خاص استفاده کنید این تنظیم را تغییر دهید. تنظیم آدرس IP‏
6X93-006