<User Management>

Усі параметри, пов’язані з керуванням користувачами апарата, супроводжуються описом. Параметри за промовчанням позначені хрестиком ().

<System Manager Information Settings>

Укажіть ідентифікатор або PIN-код виключно для адміністраторів, які мають права доступу до параметрів <Network> та <Management Settings>. Ідентифікатор – це <System Manager ID>, а PIN-код – <System Manager PIN>. Можна також зареєструвати ім’я адміністратора. Установлення ідентифікатора системного адміністратора та PIN-коду
<System Manager ID and PIN>
Введіть число для ідентифікатора системного адміністратора та PIN-коду.
<System Manager ID>
<System Manager PIN>
<System Manager Name>
Введіть ім’я адміністратора за допомогою буквено-цифрових символів.

<Department ID Management>

Увімкніть функцію керування ідентифікаторами відділів для контролю доступу до апарата за допомогою кількох ідентифікаторів. Налаштування керування ідентифікаторами відділів
<Department ID Management>
<Off>
<On>
<Allow Print Jobs (Unknown IDs)>
<Off>
<On>
Щоб реєструвати ідентифікатори відділів і змінювати налаштування зареєстрованих ідентифікаторів, виберіть <Register/Edit>.
Можна перевірити загальну кількість сторінок для завдань, виконаних до поточної дати на основі ідентифікатора відділу, вибравши <Count Mngt.>.
6U2A-05U