<Security Settings>

Усі параметри, пов’язані з функцією автентифікації та шифрування, супроводжуються описом. Параметри за промовчанням позначені хрестиком ().

<Authentication/Password Settings>

Безпеку функції автентифікації можна підсилити.
<Authentication Function Settings>
Налаштуйте функції безпеки для автентифікації користувачів.
<Lockout>
Якщо користувач не пройшов автентифікацію, укажіть, чи слід тимчасово заборонити йому вхід на апарат (заблокувати користувача). Якщо вибрано значення <On>, укажіть, скільки разів підряд можна не пройти автентифікацію, перш ніж буде активовано блокування, а також час, який має минути, перш ніж користувач зможе ввійти повторно після блокування.
<Enable Lockout>
<Off>
<On>
<Lockout Threshold>
Від 1 до 10 (time(s))
<Lockout Period>
від 1 до 60 (min.)
Цей параметр не застосовується до входу за допомогою ідентифікатора відділу.

<Encryption Settings>

Налаштуйте параметр вимкнення слабкого шифрування або ключа та сертифіката за допомогою слабкого шифрування.
<Prohibit Use of Weak Encrypt.>
<Off>
<On>
<Prohibit Weak Encryp. Key/Cert.>
<Off>
<On>

<Verify System at Startup>

Коли апарат запускається або коли виконується прикладна програма (у Application Library (Бібліотека додатків)), здійснюється перевірка, щоб визначити, що система або програма не підроблені. Якщо виявлено несанкціоноване втручання, апарат переходить у стан очікування оновлення мікропрограми. У такому разі виконайте операцію оновлення мікропрограми з комп’ютера. Оновлення мікропрограми
<Off>
<On>
Якщо нічого не відображається навіть через деякий час, відновлення системи може бути неможливим. У такому разі зверніться до місцевого вповноваженого дилера Canon або довідкової служби Canon.
Якщо прикладну програму, установлену після доставки апарата із заводу, було підроблено, її потрібно перевстановити на апараті.
6U2A-060