Настроювання WINS

WINS (Windows Internet Name Service – Служба інтернет-імен Windows) – це служба визначення імен, яка пов’язує ім’я NetBIOS (ім’я комп’ютера або принтера в мережі SMB) з IP-адресою. Щоб активувати WINS, слід указати сервер WINS.
Щоб указати параметри сервера WINS, потрібно задати ім’я NetBIOS та ім’я робочої групи. Настроювання SMB
У мережі IPv6 ця функція недоступна.
Для отримання додаткової інформації про основні операції, які необхідно виконати під час налаштування апарата за допомогою Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача), див. розділ Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Виберіть елемент [Network Settings]  [WINS Settings].
4
Натисніть [Edit].
5
Установіть прапорець [WINS Resolution] і вкажіть потрібні параметри.
[WINS Resolution]
Установіть прапорець, щоб використовувати WINS для визначення імен. Якщо WINS не використовується, зніміть прапорець.
[WINS Server Address]
Введіть IP-адресу сервера WINS.
Якщо IP-адреса сервера WINS отримана із сервера DHCP, отримана IP-адреса має вищій пріоритет ніж IP-адреса, введена в текстовому полі [WINS Server Address].
6
Натисніть [OK].
7
Перезапустіть апарат. Перезапуск апарата
Вибір параметрів на панелі керування
Доступ до параметрів WINS можна також отримати за допомогою елемента <Menu> на екрані Home. <WINS Settings>
6U2A-015