Paljundustulemuste kontrollimine

 
Enne suuremahulist paljundamist saate kontrollida paljundustulemust näidiskoopia printimise teel. Paljundustulemuste kontroll aitab kõrvaldada vigu väljundis.
<Koopia näidis> ilmub teile ainult siis, kui valmistute tegema mitu koopiat ühe järgnevates seadetest korraga.
Sortimine (lk. järjek.)
Pööra 90 kraadi
Brošüür

Paljundustulemuse kontrollimine koopia tegemise teel (koopianäidis)

Kui määrasite mitu koopiat, saate kõigepealt teha koopia kogu oma originaalist, et tulemust kontrollida ja siis hakata ülejäänud koopiaid tegema. Saate ka kopeerida ainult osa lehti oma originaalist.
1
Asetage originaalid sööturisse. Originaalide asetamine
2
Vajutage <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Sisestage koopiate arv ja määrake paljundusseade vastavalt oma eesmärgile ja sihile. Põhilised paljundustoimingud
4
Vajutage <Koopia näidis> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
5
Valige koopianäidise lehed ja vajutage <OK>.
Kui soovite paljundada kõik lehed, valige <Kõik lehed>.
Kindlate lehtede paljundamiseks valige <Valitud lehed>. Sisestage lehed klahviga <Esimene leht> või <Viimane leht>.
Kui valite <Kõik lehed>
Kui valite <Kõik lehed>, loeb seadme loendur ka näidiseksemplarid tehtud koopiateks.
Kui valite <Valitud lehed>
Määrake leheküljed vastavalt väljundlehekülgede numbritele. Kui näiteks dokumendi lehekülgede arv on 10 ja paljundate kaks ühele seadega (Mitme originaali paljundamine ühele lehele (N ühel)), kujuneb väljundlehtede arvuks viis. Kui soovite paljundada originaalis seitsmenda kuni kümnenda, siis määrake neljas lehekülg seadele <Esimene leht> ja viies lehekülg seadele <Viimane leht>.
6
Vajutage , et skannida originaalid ja vajutage <Alusta paljun.>.
Koopianäidis prinditakse. Kontrollige tulemust.
Kui koopia tulemusega pole ühtki probleemi
Vajutage <Alusta print.>, et printida koopiate arv, mis määrasite. Kui valisite punktis 5 <Kõik lehed>, siis prindib seade välja koopiate arvu miinus üks. Kui valisite punktis 5 <Valitud lehed>, siis prindib seade välja koopiate koguarvu.
Kui soovite seadeid muuta
Vajutage <Muuda seadeid> seadete muutmiseks. Nupp <Koopia näidis> kuvatakse pärast seadete muutmist. Paljundage jälle näidis.
6W1W-041