Osakonna ID halduse seadistamine.

Saate kasutajaid osakonna ID alusel rühmadesse jagada ja rühmi hallata. Järgige alltoodud juhiseid., et seadistada osakonna ID haldus ja lubada masinal loendada printimiseks ja skannimiseks kasutatud lehtede arvu.
Veenduge, et kõigile seadme registreeritud kasutajatele oleks määratud osakonna ID. Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes
Osakonna ID kehtib vaid kohalikku seadmesse registreeritud kasutajatel.
Kui logite sisse administraatoriõigustega kasutajana, määratakse automaatselt osakonna ID-na hallatavad süsteemihalduri ID ja PIN.
Seda, kui palju osakonna ID-sid te registreerida võite, näete kuval Haldusfunktsioonid.
1
Vajutage nuppu .
2
Vajutage nuppu <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Osakonna ID-haldus>.
3
Vajutage <Sees>.
Osakonna ID haldus valitakse kasutusele.
Osakonna ID halduse keelamiseks vajutage <Väljas>.
Osakonna ID-de ja PIN-koodide registreerimine
4
Vajutage <OK>.
Leheküljeloendi kontrollimiseks
Kui soovite kontrollida iga osakonna ID kopeerimiseks, printimiseks, faksimiseks skannimiseks kasutatud lehekülgede koguarvu, vajutage 3. etapis kuvatud ekraanil valikul <Lehti kokku>. Leheküljeloendurid ei arvesta tühje lehti või näidisprinte, mis on tehtud näiteks gradatsiooni kohandamiseks.
Sisselogimine osakonna ID ja PIN-koodiga
Osakonna ID-ga sama nimega kasutaja registreerimisel saab toiminguid teostada registreeritud osakonna ID ja PIN-koodiga. Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes
Sisselogimise ekraani võidakse kuvada toimingu alustamisel või pärast funktsiooni valimist. Sisselogimisekraani kuvamisaja määramine
Sisselogimisteenuse muutmine
Masin kasutab sisselogimisteenusena „kasutajaautentimist“ (isikuautentimishaldust). Samas võite SMSi teel määrata sisselogimisteenuseks „Osakonna ID autentimine“. Sisselogimisteenuste muutmine
6W1W-094