Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi muutmine.

Kui osakonna ID haldus on lubatud, tuleb osakonna ID-d kasutajatele määrata enne sisselogimist . Süsteemihalduri ID ja süsteemihalduri PIN-i väärtuseks seatakse vaikimisi "7654321", aga turvalisuse huvides tuleks need ära muuta. Muutmiseks järgige allkirjeldatud toimingut.
Pidage süsteemihalduri PIN-kood kindlasti meeles. Kui süsteemihalduri PIN-kood ununeb, võtke ühendust kohaliku Canoni edasimüüjaga.
See säte pole vaikimisi User Authenticationi administraatori säte. Selleks, et määrata see säte User Authenticationis kasutatavaks vaid administraatoriõigustega, määrake parameetri [Select Role to Set:] väärtuseks Administraator. Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes
1
Vajutage nuppu .
2
Vajutage nuppu <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Süsteemihalduri info seaded>.
3
Tehke süsteemihalduri määrangutes vajalikud muudatused ja vajutage <OK>.
<Süsteemihalduri ID>
Sisestage uus, kuni seitsmest numbrist koosnev süsteemihalduri ID.
<Süsteemihalduri PIN>
Sisestage uus, kuni seitsmest numbrist koosnev süsteemihalduri PIN ja vajutage <Kinnita>. Kinnitamiseks sisestage PIN-kood uuesti ja vajutage <OK>.
<Süsteemihalduri nimi> / <E-posti aadress> / <Kontaktandmed> / <Kommentaar>
Sisestage administraatori kohta nõutud andmed.
Ei saa registreerida süsteemihalduri ID-d või PIN-koodi, mis sisaldab ainult nulle (nt „00” või „0000000”).
Isegi, kui sisestate väiksema, kui seitsmekohalise numbri, lisatakse numbri algusesse nii palju nulle, et see oleks seitsmekohaline.
Saate seitsme numbri sisestamise süsteemihalduri PIN-i ja ID määramisel ka kohustuslikuks muuta. Lisainformatsiooni saate kohalikust volitatud Canoni esindusest.
6W1W-093