Kui seade ei tööta

Kui probleem ilmneb seadme kasutamise ajal, kontrollige enne Canoni volitatud edasimüüja poole pöördumist järgmist.

Kontrollige esmalt seda.

Kas puuteekraanil kuvatakse mingi teade?

Kui probleem ilmneb masinaga töötamise ajal, kuvatakse teade puuteekraanil.
Kuvatakse teade või number, mille alguses on sümbol „#” (tõrkekood)

Kas peatoite märgutuli on kustunud?

Kui peatoite signaaltuli ei sütti peatoite sisselülitamisel, kontrollige toitepistikut.

Kas põleb?

Kui see põleb, vajutage puhkerežiimi tühistamiseks nuppu .

Kas seade on arvutiga korrektselt ühendatud?

Kontrollige võrguühendust seadme ja arvuti vahel.
Võrgukeskkonna seadistamine

Kui seade ei reageeri arvuti toimingutele

Taaskäivitage printer.

Kui seade ei reageeri ka siis, kui toide on SISSE lülitatud, lülitage toide VÄLJA (Masina väljalülitamine). Kontrollige, et toitejuhe oleks õigesti ühendatud, oodake pärast peatoite märgutule kustumist vähemalt 10 sekundit ja seejärel lülitage toide tagasi SISSE (Masina sisselülitamine).

Kontrollige, kas draiver on õigesti installitud.

Draiveri installimise kohta leiate lisateavet teemast Draiverite installimine.

Kontrollige, et seadme IP-aadress oleks õige.

Kontrollige IP-aadressi.määranguid ja vajadusel muutke neid. Sätete kohta lisateabe saamiseks vt teemat Seadistamine seadistusjuhendi abil.

Kui kuvatakse autentimiskuva (sisselogimiskuva)

Logige sisse tööjaama registreeritud kasutajana.

Kui kuvatakse autentimiskuva (sisselogimiskuva), peate seadmega edasi töötamiseks registreeritud kasutajana.sisse logima.
Seadmesse sisselogimine
6W1W-0HS