Probleemid printimistulemustega

Prinditav pilt on nihkes või viltu.

Kas paberijuhikud on valesti joondatud?

Reguleerige paberijuhikud vastavalt laaditud paberi formaadile.

Kujutised on ebaühtlased või tuhmid.

Kas paber on niiske?

Vahetage paber kuiva paberi vastu.

Kas gradatsioon ja tihedus on õigesti seadistatud?

Reguleerige gradatsioonid.
Gradatsiooni reguleerimine

Trumlisõlm on määrdunud.

Trumlisõlme puhastamiseks valige   <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>  <Trumli puhastus>.

Väljaprint on määrdunud või plekilised

Trumlisõlm on määrdunud.

Trumlisõlme puhastamiseks valige   <Reguleerimine/hooldus>  <Hooldus>  <Trumli puhastus>.

Mustad triibud.

Kas dokumentide söötmis- ja skannimisala on must?

Puhastage dokumentide söötmise ja skannimise ala.
Sööturi puhastamine

Teise külje kujutis paistab läbi.

Kas tausta tihedus on õigesti seadistatud?

Kui prinditud lehel paistab teise külje kujutis läbi, võib tausta tiheduse reguleerimine tulemust parandada ja anda peene prindi.
Põhilised paljundustoimingud
Faksi saatmise põhitoimingud
Tiheduse reguleerimine

Kujutised prinditakse paberi valele poolele.

Kas paber on sisestatud õiget pidi?

Kontrollige, kas paber on õiges suunas ja õige külg ülevalpool. Kui paber on valet pidi, sisestage see uuesti.
Paberi laadimine

Kujutised prinditakse vales formaadis.

Kas originaali ja sisestatud paberi formaadid on samad?

Asendage sisestatud paber paberiga, mille formaat vastab soovitule.
Seadke printeridraiveri seade [Output Size] samaks paberiga, millele tahate printida.

Kahepoolsel printimisel pole mõlema poole suund sama.

Kas kahepoolse printimise seaded on õiged?

Printimissätete kontrollimiseks tehke järgmist.
1
Valige rakenduse printimissätete kuval originaaldokumendi suund.
2
Seadke draiveri kuval [Basic Settings] seade [Orientation] samaks, mis juhises 1.
3
Prindi eelvaadet vaadates määrake [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] kuvatakse, kui [Page Layout] on seatud väärtusele [2 on 1] või üle selle.
6W1W-0HW