Αξιοπιστία

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια.
 
Διαχείριση Αποθηκευμένων Αντιγράφων Φαξ
(Αυτόματη Αποθήκευση Εικόνων Σταλθέντων Φαξ)
 
Ψηφιοποίηση και Διαχείριση Αναφορών Διαχείρισης Επικοινωνίας
Μπορείτε να ψηφιοποιήσετε και να αποθηκεύσετε σταλθέντα φαξ και να τα αποθηκεύσετε αυτόματα σε έναν καθορισμένο φάκελο. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή προστίθενται αυτόματα στο όνομα του αρχείου, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσματική διαχείριση των εγγράφων φαξ.
 
Εκτός από την εκτύπωση των αρχείων καταγραφής για την αποστολή και λήψη (αναφορές διαχείρισης επικοινωνιών), μπορείτε επίσης να τα αποθηκεύσετε ως αρχεία CSV και να τα διαχειριστείτε σε έναν υπολογιστή.
 
 
Αποφυγή Ξεχασμένων Πρωτοτύπων μετά από Σάρωση
 
Επιβεβαίωση Διαδικασιών Συντήρησης στην Οθόνη Αφής
(Βίντεο)
Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση των πρωτοτύπων, ο χρήστης ειδοποιείται για την ύπαρξη ξεχασμένων πρωτοτύπων μέσω ενός μηνύματος στην οθόνη αφής ή ενός προειδοποιητικού ήχου, κ.λπ.
 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε διαδικασίες σχετικά με την αναπλήρωση αναλώσιμων και τον καθαρισμό, παρακολουθώντας βίντεο στην οθόνη αφής.
6W1U-0JW