Εκτύπωση αναφορών και λιστών

Μπορείτε να εκτυπώσετε αναφορές και λίστες για τον έλεγχο πληροφοριών, όπως ο συνολικός αριθμός εκτυπωμένων σελίδων, τα αποτελέσματα επικοινωνίας και οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Εκτύπωση αναφοράς για τον αριθμό αντιγραμμένων ή εκτυπωμένων σελίδων

Αναφορά Μετρητή
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά για να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό όλων των αντιγραμμένων και εκτυπωμένων σελίδων, καθώς και τον συνολικό αριθμό των σελίδων που σαρώθηκαν και στάλθηκαν με φαξ.
Λίστα συνόλων σελίδων
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα για να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό των σελίδων που αντιγράφτηκαν, εκτυπώθηκαν και σαρώθηκαν για κάθε Κωδικό Τμήματος. Για να εκτυπώσετε αυτήν τη λίστα, απαιτείται να συνδεθείτε μα δικαιώματα διαχειριστή. Σύνδεση στη συσκευή
*Σε αυτήν την αναφορά, οι αριθμοί βασίζονται σε αντιγραμμένες ή εκτυπωμένες όψεις σελίδας. Για παράδειγμα, η καταμέτρηση είναι 1 εάν εκτυπώσετε στη μία πλευρά της σελίδας, και η καταμέτρηση είναι 2 εάν εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές της σελίδας.

Εκτύπωση Λίστας από το Ιστορικό Χρήσης

Εάν πατήσετε <ΈλεγχοςΚατάστ>, εμφανίζεται η οθόνη Έλεγχος Κατάστασης, η οποία σας επιτρέπει να ελέγξετε το ιστορικό χρήσης για κάθε λειτουργία, όπως η αντιγραφή, η εκτύπωση, η αποστολή e-mail, η αποστολή/λήψη φαξ/I-Φαξ, κ.λπ. Από αυτήν την οθόνη μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε το ιστορικό χρήσης για κάθε λειτουργία.
Εάν στη στήλη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ» της εκτυπωμένης λίστας εμφανίζεται η ένδειξη «NG», ελέγξτε τον τριψήφιο αριθμό με πρόθεμα «#» για να εντοπίσετε την αιτία και τις λύσεις.
Εάν τα στοιχεία   <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Συσκευής> <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> έχουν οριστεί στη θέση <On>, εργασίες πέραν εκείνων του συνδεδεμένου χρήστη εμφανίζονται ως «***» και δεν μπορούν να εκτελεστούν. Εάν συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή, εμφανίζονται οι εργασίες όλων των χρηστών.
1
Πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>.
2
Εμφανίστε το ιστορικό χρήσης κάθε λειτουργίας και εκτυπώστε μια λίστα.
Ημερολόγιο αντιγραφής/εκτύπωσης
Ημερολόγιο αποστολής/λήψης
Ημερολόγιο αποστολής/λήψης φαξ
Ημερολόγιο αποθήκευσης

Έξοδος Αναφοράς Αποτελέσματος Επικοινωνίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα αποτελεσμάτων για την αποστολή/λήψη φαξ, e-mail, ή I-φαξ, καθώς και αποτελεσμάτων για την αποθήκευση στοιχείων στον διακομιστή αρχείων. Η αναφορά καθορίζεται ώστε να εκτυπώνεται αυτόματα ή να εκτυπώνεται μόνο όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση, έτσι ώστε να εκτυπώνεται μόνο σε καθορισμένη χρονική στιγμή ή να μην εκτυπώνεται καθόλου. Επιπλέον, μπορείτε να αποστείλετε την αναφορά σε καθορισμένο προορισμό ως αρχείο CSV.
Εάν στη στήλη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ» της εκτυπωμένης λίστας εμφανίζεται η ένδειξη «NG», ελέγξτε τον τριψήφιο αριθμό με πρόθεμα «#» για να εντοπίσετε την αιτία και τις λύσεις.
Εάν τα στοιχεία   <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Συσκευής> <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών> έχουν οριστεί στη θέση <On>, εργασίες πέραν εκείνων του συνδεδεμένου χρήστη εμφανίζονται ως «***» και δεν μπορούν να εκτελεστούν. Εάν συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή, εμφανίζονται οι εργασίες όλων των χρηστών.
Αναφορά Διαχείρισης Επικοινωνίας
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή, έτσι ώστε η αναφορά να εκτυπώνεται αυτόματα ή να αποστέλλεται ως αρχείο CSV σε προορισμούς που είναι αποθηκευμένοι στο βιβλίο διευθύνσεων, όταν προσεγγιστεί ο καθορισμένος αριθμός αποτελεσμάτων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των απεσταλμένων ή ληφθέντων φαξ, e-mail και I-φαξ, καθώς και των στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί στον διακομιστή αρχείων. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να η αναφορά να εκτυπώνεται ή να αποστέλλεται ως αρχείο CSV σε καθορισμένη χρονική στιγμή.
Αναφορά Αποτελέσματος ΑΠ
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή, έτσι ώστε να εκτυπώνει αυτόματα την αναφορά για τα αποτελέσματα αποστολής, συμπεριλαμβανομένων εξερχόμενων φαξ, e-mail, και I-φαξ, καθώς και στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί στον διακομιστή αρχείων. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση έτσι ώστε να εκτυπώνεται η αναφορά μόνο όταν συμβεί κάποιο σφάλμα. Για να εκτυπώσετε αυτήν την αναφορά, απαιτείται να έχετε συνδεθεί με δικαιώματα διαχειριστή.
Αναφορά δραστηριότητας φαξ
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή, έτσι ώστε η αναφορά σχετικά με την αποστολή και λήψη φαξ να εκτυπώνεται αυτόματα ή να αποστέλλεται ως αρχείο CSV σε προορισμούς που είναι αποθηκευμένοι στο βιβλίο διευθύνσεων, όταν προσεγγιστεί ο καθορισμένος αριθμός απεσταλμένων ή ληφθέντων φαξ. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να η αναφορά να εκτυπώνεται ή να αποστέλλεται ως αρχείο CSV σε καθορισμένη χρονική στιγμή.
Αναφορά Αποτελέσματος ΑΠ Φαξ
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να εκτυπώνει αυτόματα την αναφορά κάθε φορά που αποστέλλεται ένα φαξ. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση έτσι ώστε να εκτυπώνεται η αναφορά μόνο όταν συμβεί κάποιο σφάλμα.
Αναφορά Αποτελέσματος Λήψης Φαξ
Μπορείτε να ορίσετε ώστε μια Αναφορά Αποτελέσματος Λήψης Φαξ να εκτυπώνεται αυτόματα κάθε φορά που λαμβάνεται ένα φαξ. Είναι επίσης δυνατό να ορίσετε ώστε η αναφορά να εκτυπώνεται μόνο όταν συμβεί κάποιο σφάλμα.
Αναφορά ΛΨ σε Θυρίδα Εμπιστευτικών Φαξ
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή, ώστε να εκτυπώνει αυτόματα την αναφορά, όταν ένα ληφθέν έγγραφο φαξ αποθηκεύεται στη Θυρίδα Εμπιστευτικών Φαξ. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη ρύθμιση, ώστε η αναφορά να μην εκτυπώνεται.
Αναφορά εκτυπωτή
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά των λειτουργιών του εκτυπωτή, όπως η λίστα γραμματοσειρών και η κατάσταση.

Εκτύπωση λίστας ρυθμίσεων

Πληροφορίες και ρυθμίσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί στη συσκευή, όπως αποθηκευμένες διευθύνσεις, ρυθμίσεις αποστολής/λήψης, ρυθμίσεις φαξ, προϋποθέσεις προώθησης, κ.λπ., μπορούν να εκτυπωθούν σε λίστα.
Λίστες διευθύνσεων
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα με τους προορισμούς που έχουν καταχωριστεί στο Βιβλίο διευθύνσεων ή σε πλήκτρα μνήμης.
Λίστα Δεδομένων Χρήστη ΛΨ/ΑΠ
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων που έχουν διαμορφωθεί για τα στοιχεία <Αποστολή> και <Λήψη/Προώθηση> στο Ρυθμίσεις/Αποθήκευση.
Λίστα Δεδομένων Χρήστη Φαξ
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων που έχουν διαμορφωθεί για φαξ μέσω των στοιχείων <Αποστολή> και <Λήψη/Προώθηση> στο Ρυθμίσεις/Αποθήκευση.
Ρυθμίσεις Προώθησης
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων που έχουν διαμορφωθεί για φαξ και I-φαξ μέσω του στοιχείου <Λήψη/Προώθηση> στο Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Για να εκτυπώσετε αυτήν τη λίστα, απαιτείται να έχετε συνδεθεί με δικαιώματα διαχειριστή.
Λίστα Ρυθμίσεων Δικτύωσης
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων που έχουν διαμορφωθεί για τα στοιχεία <Δίκτυο> στο <Προτιμήσεις> στο Ρυθμίσεις/Αποθήκευση.
Λίστα Πληροφοριών Συστήματος
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές και ορισμένες εφαρμογές συστήματος που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή. Για να εκτυπώσετε αυτήν τη λίστα, απαιτείται να έχετε συνδεθεί με δικαιώματα διαχειριστή.
Λίστα καταχωρίσεων διακομιστή LDAP
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων διακομιστή LDAP που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή. Για να εκτυπώσετε αυτήν τη λίστα, απαιτείται να έχετε συνδεθεί με δικαιώματα διαχειριστή.
Λίστα πολιτικής IPSec
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων πολιτικής IPSec που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή. Για να εκτυπώσετε αυτήν τη λίστα, απαιτείται να έχετε συνδεθεί με δικαιώματα διαχειριστή.
6W1U-0HL