Πίνακας Ελέγχου

Η ενότητα αυτή περιγράφει τα ονόματα και τη χρήση των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου.

Οθόνη αφής

Εκτός από τις ρυθμίσεις κάθε λειτουργίας της συσκευής, στην οθόνη αφής εμφανίζεται επίσης και η κατάσταση σφάλματος. Χρήση της οθόνης αφής

Πλήκτρο [Ρυθμίσεις/Αποθήκευση]

Πατήστε για να ξεκινήσετε τον καθορισμό πολλών από τις ρυθμίσεις της συσκευής, όπως π.χ. <Προτιμήσεις> ή <Ορισμός Προορισμού>. Ρυθμίσεις/Αποθήκευση

Αριθμητικά πλήκτρα ([0] - [9])

Πατήστε τα για να εισάγετε αριθμητικές τιμές. Εισαγωγή χαρακτήρων

Πλήκτρο [Εξοικονόμηση Ενέργειας]

Πατήστε για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής, το πλήκτρο ανάβει. Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Κουμπί ρύθμισης φωτεινότητας

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης αφής. Περιστρέψτε το πλήκτρο προς τα πάνω για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και προς τα κάτω για να τη μειώσετε.

Πλήκτρο ρυθμίσεων έντασης ήχου

Πατήστε το για να εμφανιστεί η οθόνη όταν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για την επικοινωνία με φαξ ή να ρυθμίσετε τον προειδοποιητικό ήχο όταν συμβεί κάποιο σφάλμα. Ρύθμιση ήχων

Πλήκτρο [Πληροφορίες μετρητή/συσκευής]

Πατήστε το για να εμφανίσετε το συνολικό αριθμό σελίδων που χρησιμοποιούνται για λειτουργίες όπως η αντιγραφή ή η εκτύπωση στην οθόνη αφής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό και τη διεύθυνση IP της συσκευής, καθώς και τις πληροφορίες συσκευής των προαιρετικών προϊόντων. Έλεγχος του πλήθους σελίδων για Αντιγραφή/Εκτύπωση/Φαξ/Σάρωση

Πλήκτρο [Διαγραφή]

Πατήστε το για να διαγράψετε αριθμητικές τιμές ή χαρακτήρες που εισάγατε.

Πλήκτρο [Στοπ]

Διακόπτει την εργασία αποστολής ή εργασία εκτύπωσης. Ακύρωση εργασιών αποστολής/εκτύπωσης

Στυλό οθόνης αφής

Χρησιμοποιείται κατά τον χειρισμό της οθόνης αφής, όπως π.χ. για την εισαγωγή χαρακτήρων.

Πλήκτρο [Έναρξη]

Πατήστε το για να ξεκινήσετε την αντιγραφή ή τη σάρωση των πρωτοτύπων.

Ενδεικτική λυχνία Σφάλμα

Αναβοσβήνει ή ανάβει όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα, όπως η εμπλοκή χαρτιού.
Όταν η ένδειξη Σφάλμα αναβοσβήνει, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών
Όταν η ένδειξη Σφάλμα παραμένει σταθερά αναμμένη κόκκινη, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή προϊόντων Canon.

Ενδεικτική λυχνία Επεξεργασία/Δεδομένα

Αναβοσβήνει ενώ εκτελούνται λειτουργίες όπως η αποστολή ή εκτύπωση. Ανάβει με πράσινο χρώμα όταν υπάρχουν πρωτότυπα σε αναμονή για επεξεργασία.

Πλήκτρο [Επαναφορά]

Πατήστε για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που καθορίστηκαν προηγουμένως.

Πλήκτρο ID (Log In/Out)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να συνδεθείτε όταν απαιτείται ατομική πιστοποίηση Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, πατήστε αυτό το πλήκτρο ξανά για να αποσυνδεθείτε. Σύνδεση στη συσκευή
6W1U-01K