Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei

Ez a szakasz az eredetik beolvasásának alapvető műveleteit ismerteti.
1
Helyezze be az eredeti dokumentumot. Az eredetik elhelyezése
2
Nyomja meg a <Beolvasás és adás> gombot. <Főmenü> képernyő
3
Adja meg a rendeltetési helyet a Beolvasás alapképernyőn. Beolvasás alapképernyő
Rendeltetési helyek megadása a Címjegyzékből
Rendeltetési helyek megadása az egyérintéses gombokkal
Rendeltetési helyek kézi megadása
LDAP-szerveren tárolt rendeltetési helyek megadása
Saját e-mail-cím megadása
Személyes mappa megadása
Rendeltetési helyek megadása egy mobileszköz címjegyzékéből
Címek megadása a Másolatot kap/Titkos másolat mezőben
Több rendeltetési hely megadásához nyomja meg az <Adjon meg rend. helyeket> gombot, majd adjon meg egy újabb rendeltetési helyet.
Válassza ki a törölni kívánt rendeltetési helyet, majd nyomja meg a <Rnd.h. törlése> gombot.
Ha ellenőrizni kívánja egy rendeltetési hely részletes adatait, akkor válassza ki a rendeltetési helyet, majd nyomja meg az <Ada tok> gombot.
Az <Ada tok> képernyőn csak az Új címzettként megadott vagy egy LDAP-szerverről lekért rendeltetési helyek módosíthatók.
Ha a kiszolgálógép végzi el a Rendszerkezelő információs beállításait, akkor a kiszolgálógép és az ügyfélgép közötti hitelesítés akkor történik, mialatt az ügyfélgép a Távoli címjegyzék/egyérintéses gombok lekérését végzi. A hitelesítés a Rendszerkezelő kiszolgálógépen és ügyfélgépen beállított azonosítójának és PIN-kódjának összevetésével történik. A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód megváltoztatása
A Távoli címjegyzék/egyérintéses gombok elérhetősége a Rendszerkezelő információs beállításainak kiszolgálógépre és ügyfélgépre vonatkozó állapotától függ, az alábbi módon.
Ha a Rendszerkezelő információs beállításait a kiszolgálógép végzi
Ha a Rendszerkezelő információs beállításait az ügyfélgép végzi
A Rendszerkezelő kiszolgálógépen és ügyfélgépen tárolt azonosítója és PIN-kódja egyezik
A Távoli címjegyzék/egyérintéses gombok használhatók
Végzi
Végzi
Megfelelés
Igen
Nem egyezik
Nem
Nem végzi
-
Nem
Nem végzi
Végzi
-
Igen
Nem végzi
-
Igen
4
Adja meg szükség szerint a beolvasási beállításokat.
Fájlformátum kiválasztása
A felbontás kiválasztása
Eredeti dokumentumok beolvasási méretének megadása
Színes beolvasás/Fekete-fehér beolvasás kiválasztása
Eredetik mindkét oldalának beolvasása
5
Nyomja meg a gombot.
A készülék beolvassa az eredetiket, majd megkezdődik a küldés/mentés.
A beolvasás megszakításához nyomja meg a <Mégse> vagy az   <Igen> gombot.
Ha megjelenik a <A [Start] gombbal olvassa be a következő eredetit.> üzenet
A kommunikációs beállításoktól függően előfordulhat hogy a készülék felhasználónevet és jelszót kér. Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
A megadott rendeltetési helyek teljes számának ellenőrzése
A megadott rendeltetési helyek teljes száma a képernyő jobb felső részén látható. Ezzel küldés előtt ellenőrizheti a rendeltetési helyek számát.
Egy küldés alatt lévő feladat azonnali megszakítása
Ha egy feladat küldése közben megnyomja a vezérlőpanel gombját, akkor megjelenik a <Leállítja a következő Küldési feladatot?> üzenet. A küldés leállításához nyomja meg az <Igen> gombot.
Az <Utolsó fogadott munka> vagy <Feladatok küldés közben> lehetőségek közül kiválaszthatja a megszakítani kívánt feladatot. <Törlendő feladatok a Stop lenyomására>
Több küldési feladat esetén a gombot megnyomva megjelenik a megszakítani kívánt feladatokat tartalmazó képernyő. Ha a megszakítani kívánt küldési feladat nem jelenik meg, akkor az <Egyéb munkák ellen.> gombot megnyomva megjelenik a <Munkák küldése> ablak. Válassza ki a megszakítani kívánt feladatot, majd nyomja meg a <Mégse> gombot.
A küldött/mentett dokumentumok állapotának megtekintése
Az <Állapotfigyelő> képernyőn tekintheti meg a küldött dokumentumok állapotát. Ezen a képernyőn az állapotok megtekintése után újból elküldheti/mentheti a dokumentumokat, vagy leállíthatja a küldést/mentést. Beolvasott dokumentumok állapotának és naplójának ellenőrzése
Ha az <Értesítés feladat elfogadásakor> beállítása <Be>, akkor az <Állapotfigyelő> képernyő a küldési feladat kézbesítését követően megjelenő képernyőről jeleníthető meg. <Értesítés feladat elfogadásakor>
Jelentés nyomtatása a küldés/mentés eredményéről
A Beolvasás alapképernyőjén a <Kiegészítő> <Adási eredményjelentés> gombok megnyomásával automatikusan kinyomtathatja a küldési/mentési eredményeket felsoroló jelentést.
Ha ezt minden feladathoz be kívánja állítani a <Kiegészítő> képernyőről, akkor válassza a <Csak hiba esetére> vagy <Ki> lehetőséget a <Adási eredményjelentés> beállításnál, majd állítsa a <Nyomtatás engedélyezése a Kiegészítőről> opciót <Be> értékűre.
Fájlnév
Egy fájl küldésekor/mentésekor a fájlnév automatikusan a következő formátumban lesz beállítva. A beállítást módosíthatja úgy, hogy egy másik név legyen kijelölve. Fájlnév beállítása
E-mailben történő küldése esetén
„Feladatszám (négy számjegy)_oldalszám (három számjegy).fájlkiterjesztés neve” formátum, például „1042_001.jpg”
Fájlkiszolgálóra történő mentés esetén
„A fájl mentésének éve, hónapja, napja, órája, perce és másodperce (14 számjegy).fájlkiterjesztés neve” formátum, például „20151030133541.jpg”
E-mail tárgya
A <Tárgy alapértelmezésben> mezőben megadott tárgy lesz automatikusan beállítva (<Tárgy alapértelmezésben>). Ha ettől eltérő tárgyat ad meg, akkor módosítsa a beállítást, vagy minden e-mail küldésekor adja meg (E-mail-beállítások megadása).
TIPPEK
Az eredeti tetejének és aljának meghatározása
Beolvasás előtt beállíthatja a dokumentum tájolását, hogy annak teteje és alja megfelelően helyezkedjen el az elküldött/mentett fájl számítógépen történő megjelenítésekor.
A4 méretű eredeti behelyezésekor a Beolvasás alapképernyőn nyomja meg a <Kiegészítő> <Eredeti tartalom tájolás> <Fent túlsó élnél> <OK> gombot.
Nagy méretű, például A3 méretű eredetik esetén a Beolvasás alapképernyőn nyomja meg a <Kiegészítő> <Eredeti tartalom tájolás> gombot, az eredeti dokumentum tájolásának megfelelően válassza a <Fent túlsó élnél> vagy <Fent oldalsó élnél> lehetőséget nyomja meg az <OK> gombot.
Több rendeltetési hely, köztük faxcímzettek megadása
A <Fax engedélyezése a Beolvasás és adásban> beállításnál a <Be> lehetőséget választva fax rendeltetési helyeket is megadhat a Beolvasás alapképernyőn (<Fax funkció megjelenítés>). Ez a beállítás több rendeltetési hely, közöttük faxcímzettek megadása esetén hasznos, például egy elküldött fax másolatának fájlkiszolgálóra mentésekor.
Beolvasott képek ellenőrzése a küldés/mentés előtt
Az Előzetes megtekintés képernyőjén a küldés/mentés előtt ellenőrizheti a beolvasott képeket. Beolvasott eredetik ellenőrzése a küldés/mentés előtt (Előzetes megtekintés)
Gyakran használt beállítások bejegyzése
A gyakran használt rendeltetési helyeket és beolvasási beállításokat a készülék egy gombjához egyesítheti a későbbi felhasználás érdekében. Az eredeti dokumentumok beolvasásakor a bejegyzett gomb megnyomásával gyorsan kitöltheti a beállításokat. Gyakran használt funkciók kombinációjának bejegyzése
6W23-06C