Funkcijas Vizuālais ziņojums konfigurēšana

Funkcija Vizuālais ziņojums ļauj parādīt vienkāršu saturu un ziņojumus.
Administratora ziņojumu vai notikumu ziņojumu utt. parādīšana skāriendisplejā ļauj iekārtu birojā izmantot kā informācijas izplatīšanas rīku.
Šāds saturs tiek parādīts šādos gadījumos:
Ja iespējas <Pieteikšanās ekrāna rādījuma iestatījumi> iestatījums ir <Rādīt, sākot ierīces darb.>: Atlasiet [After Login] vai [After Logout/Auto Reset]
Ja iespējas <Pieteikšanās ekrāna rādījuma iestatījumi> iestatījums ir <Rādīt, kad atlasīta funkcija>: Parādās pēc automātiskas atiestatīšanas režīma palaišanas
Ja iespējas <Izmantot lietotāja autentifikāciju> iestatījums ir <Izsl.>: Parādās pēc automātiskas atiestatīšanas režīma palaišanas
Ja ir iestatīta vizuālā ziņojuma funkcija, saturu var pārbaudīt, izmantojot <Vizuāls ziņojums> sadaļā Sākums neatkarīgi no iepriekšminētā laika.
Iestatiet failu, kas saglabāts faila serverī vai cita Canon daudzfunkciju printera papildkastītē tajā pašā tīklā, kā parādāmo saturu. Strādāšana ar citām iekārtām
Jūs varat arī iestatīt interneta tīmekļa vietni kā saturu, izmantojot starpniekserveri. Šai funkcijai izmantotie starpniekservera iestatījumi ir tādi paši kā iestatījumi <Starpniekservera iestatījumi>.
Saturs parādās, uzsākot drukāšanu, ja ir iespējota piespiedu drukāšanas aizturēšanas funkcija un ir atzīmēta izvēles rūtiņa [Display When Print Job Starts].
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Display Visual Message Screen] un norādiet nepieciešamos iestatījumus.
[Content to Display]
[SMB]
Atzīmējiet izvēles rūtiņu piekļuvei parādāmajam saturam, izmantojot [SMB].
[HTTP/WebDAV]
Atzīmējiet izvēles rūtiņu piekļuvei parādāmajam saturam, izmantojot [HTTP/WebDAV].
[File Path:]
Ievadiet ceļu uz parādāmo saturu.
Piemērs:
[SMB]: \\server01\share\signage.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-server1/signage.html
[User Name:]/[Password:]
Ievadiet lietotājvārdu un paroli, kas nepieciešami, lai pieteiktos Izvērstā telpa vai faila serverī.
[Confirm Certificate for TLS Communication]/[Add CN to Verification Items]
Iestatiet, vai savienojuma laikā nosūtītais TLS servera sertifikāts un tā CN (kopējais vārds) ir jāpārbauda.
[When to Display]
[After Login]
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai parādītu saturu pēc pieteikšanās.
[After Logout/Auto Reset]
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai parādītu saturu pēc izrakstīšanās vai pēc tam, kad ir palaists automātiskas atiestatīšanas režīms.
[Display When Print Job Gets Started]
[Display When Print Job Starts]
Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai parādītu saturu, uzsākot drukāšanu.
Izvēles rūtiņu [When to Display] var atzīmēt, ja opcija <Pieteikšanās ekrāna rādījuma iestatījumi> ir iestatīta pozīcijā <Rādīt, sākot ierīces darb.>.
5
Noklikšķiniet uz [OK].
Lai parādītu saturu pēc tam, kad ir palaists automātiskas atiestatīšanas režīms, iestatiet <Autom. atiestatīšanas laiks> uz laiku viena minūte vai ilgāk.
Informāciju par parādāmajiem faila formātiem un datu izmēriem skatītPārvaldības funkcijas.
Šo iestatījumu var norādīt tikai lietotājs ar administratora tiesībām.
Šo iestatījumu var importēt/eksportēt. Vienu un to pašu iestatījumu var importēt uz vairākām ierīcēm (tikai Canon ierīcēm, kuras atbalsta funkciju Vizuālais ziņojums), lai vienu un to pašu paziņojumu vai informāciju parādītu vairākās ierīcēs. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
[File Path:] importē/eksportē kopā ar šo iestatījumu. Ja Izvērstā telpa ir norādīts fails un tiek parādīts eksportējošajā iekārtā, norādiet ceļu līdz faila atrašanās vietai sadaļā [File Path:].
Ja gatavojaties veikt ar pieteikšanos saistītas darbības, veiciet tās pēc ekrānaVizuālais ziņojums aizvēršanas. Pieteikšanās iekārtā
6W25-0C1