<Kopējie>

Šajā sadaļā aprakstīti papīra padeves, papīra izvades, drukāšanas, skenēšanas un failu ģenerēšanas iestatījumi.
Atkarībā no iekārtai uzstādītā papildaprīkojuma konfigurācijas daži iestatījumi var nebūt redzami.
<Papīra avota autom. atlase>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Papīra padeves iestatījumi>
Lai konfigurētu kopēšanai/drukāšanai izmantojamo papīra avotu, iestatījumu <Atlasīt papīru> iestatiet pozīcijā <Autom.>. Šis iestatījums darbojas arī tad, ja kopēšanas/drukāšanas laikā pašreizējā papīra avotā izbeidzas papīrs. Katrai funkcijai atbilstoša papīra avota automātiska iestatīšana
<Pārslēgt papīra padeves metodi>
 <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Papīra padeves iestatījumi>
Ja vienpusējai un divpusējai drukāšanai regulāri izmantojat papīru ar logotipiem (piemēram, veidlapas), varat šo iestatījumu iestatīt pozīcijā <Apdr. puses prior.>, lai, izmantojot vienpusējo un divpusējo drukāšanu, pirmo lapu drukātu lapas priekšpusē, nemainot papīra orientāciju. Apdrukāta papīra ievietošana
<Atliktā uzdevuma taimauts>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Papīra padeves iestatījumi>
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <Iesl.> un uzdevums tiek pārtraukts papīra trūkuma vai cita iemesla dēļ, iekārta pēc noteiktā laika perioda automātiski veic nākamo drukāšanas uzdevumu.
<Job Separator Between Jobs>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Papīra izvades iestatījumi>
Šī funkcija ļauj pirms katra uzdevuma ievietot nepieciešamā veida papīru, ja vairāki drukāšanas uzdevumi tiek veikti secīgi.
<Job Separator Between Copies>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Papīra izvades iestatījumi>
Šī funkcija ļauj katram kopēšanas uzdevumam ievietot nepieciešamā veida papīru, lai atdalītu uzdevumus. Iestatot šo funkciju, papīrs tiek ievietots, ja drukājat, izmantojot kārtošanas (lappušu secības) (Collate (Page Order), nobīdes (Offset) vai skavošanas (Staple) funkciju.
<Drukas prioritāte>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Drukas iestat.>
Uzdevums, kam ir augstāka prioritāte, var tikt izdrukāts pēc pašreizējā uzdevuma pabeigšanas.
<Divpusējā druka>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Drukas iestat.>  <Atskaites izvades noklusējuma iestatījumi>
Divpusējās drukāšanas funkciju var norādīt atskaišu, piemēram, Nosūtīšanas TX atskaišu un Sakaru pārvaldības pārskata drukāšanai.
<Autom. dzēst atliktos darbus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Drukas iestat.>
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <Iesl.> un uzdevums tiek pārtraukts iestrēguša papīra vai cita iemesla dēļ, iekārta pēc noteiktā laika perioda automātiski dzēš iesākto uzdevumu.
<Padevējā iestrēg. papīra atkopšanas metode>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Ja padevējā iestrēgst papīrs, varat izvēlēties, vai skenēšanu sākt no pirmās dokumenta lapas vai tās lapas, kurā skenēšana tika pārtraukta.
<Ātruma/attēla kvalit. priorit. melnbaltai skenēšanai>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Varat iestatīt, vai prioritāte tiek piešķirta skenēšanas ātrumam vai attēla kvalitātei, kad dokuments tiek skenēts melnbaltā režīmā.
<Attālās skenēšanas gamma vērtība>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Varat iestatīt gammas vērtību, kas tiek izmantota, lai skenētu krāsainus dokumentus datorā, izmantojot tīkla skenēšanas funkciju. Lai panāktu optimālu izdrukas blīvumu, izvēlieties gammas vērtību, kas ir visvairāk piemērota datora iestatījumiem.
<Autom. pāriešana tiešsaistē>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Iestatiet šo iestatījumu pozīcijā <Iesl.>, lai automātiski iespējotu attālās skenēšanas funkciju, kad tiek nospiests uz <Skeneris> (Ekrāns <Sākums>).
<Autom. pāriešana bezsaistē>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Ja iekārta ir pieslēgta tīklam tiešsaistē, tad skenēšanu nav iespējams veikt, izmantojot funkciju <Kopēt> vai <Skenēt un saglabāt>. Ja <Autom. pāriešana bezsaistē> tiek iestatīts pozīcijā <Iesl.>, iekārta automātiski pāriet bezsaistē, kad paiet laiks, kas norādīts iestatījumā <Auto Reset Time> (Iestatījumu/reģistrācijas sadaļā <Preferences>).
<Attēla kvalitātes līmenis kompaktam>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Ģenerēt failu>
Ja funkcijai <Skenēt un sūtīt> vai <Skenēt un saglabāt> ir izvēlēts PDF/XPS (Compact) faila formāts, varat iestatīt dokumenta attēla kvalitātes līmeni.
<OCR (pārmeklējams teksts) iestatījumi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Ģenerēt failu>
Ja tiek izvēlēts iestatījums <OCR (pārmekl. teksts)> (<PDF>, <XPS> vai <OOXML> faila formātam), tad var iestatīt Smart Scan (viedās skenēšanas) režīmu un Auto (OCR) in File Name (automātiskā optiskā rakstzīmju atpazīšana faila nosaukumā) režīmā izmantoto rakstzīmju skaitu. Viedā skenēšana ir režīms, kas nosaka teksta virzienu un pagriež to, lai pielāgotu dokumenta orientāciju skatīšanai datorā. Automātiskā optiskā rakstzīmju atpazīšana faila nosaukumā (Auto (OCR) in File Name) ir režīms, kas automātiski izmanto dokumentā pirmo OCR skenēto teksta fragmentu faila nosaukumā. Automātiskā optisko rakstzīmju atpazīšana faila nosaukumā tiek norādīta iestatījumos <Faila nosaukums> (Skenēšanas un sūtīšanas loga sadaļā <Opcijas>). Faila nosaukuma iestatīšana
<Izzīmēšanas un izlīdzināšanas iestatījumi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Ģenerēt failu>
Veidojot grafikas kontūras failu, var mainīt oriģināla līniju zīmējumu pazīšanas ātrumu.
<OOXML iestatījumi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Ģenerēt failu>
Varat norādīt fona attēla līmeni, krāsaina attēla pazīšanas un krāsaina attēla līniju platuma pazīšanas līmeni, veidojot failus Office Open XML formātā.
<Iekļaut fona attēlus Word failā>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Ģenerēt failu>
No skenēta oriģināla ģenerējot Word failu, tajā var izdzēst attēlu, kas noteikts kā fons. Tādējādi ir vienkāršāk rediģēt Word failus, jo nevajadzīgie attēli tiek dzēsti.
<Norādīt minimālo PDF versiju>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Ģenerēt failu>
Varat norādīt minimālo PDF versiju PDF faila ģenerēšanai.
<Formatēt PDF uz PDF/A>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Ģenerēt failu>
Varat izveidot ar PDF/A-1b saderīgus PDF failus. Šī iespēja ir paredzēta ilgstošai faila glabāšanai, jo tā garantē, ka PDF faila vizuālā kvalitāte netiks mainīta iekārtā vai programmatūrā, kurā fails tiks skatīts.
Šis iestatījums ir saistīts ar šiem noklusējuma iestatījumiem:
Iestatījumu <Faila formāts> sadaļā <Skenēt un sūtīt>
Iestatījumu <Faila formāts> sadaļā <Skenēt un saglabāt>
Iestatījumu <Faila formāts> sadaļā <Pāradresācijas iestatījumi>
<256 bitu AES iestatījumi šifrētam PDF>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Ģenerēt failu>
Ģenerējot šifrētu PDF failu, varat izvēlēties kādu no šiem PDF šifrēšanas līmeņiem: <Acrobat 3.0 vai jaunāka/40 bitu RC4>, <Acrobat 6.0 vai jaunāka/128 bitu RC4>, <Acrobat 7.0 vai jaunāka/128 bitu AES> vai <Acrobat 10.0 vai līdzvērt./256 bitu AES>. Ja vēlaties izmantot <Acrobat 9.0 vai līdzvērtīga/256 bitu AES>, nevis <Acrobat 10.0 vai līdzvērt./256 bitu AES> šifrēšanas līmeni, varat to izvēlēties šajā iestatījumā.
<Informācija, ko izmanto LDAP servera autentifikācijai>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Iestatīt autentifikācijas metodi>
Varat norādīt, kādu autentifikācijas metodi izmantot, lai piekļūtu LDAP serverim.
<Informācija, ko izmanto SMTP servera autentifikācijai>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Iestatīt autentifikācijas metodi>
Varat norādīt, kādu autentifikācijas metodi izmantot, lai piekļūtu SMTP serverim.
<Autentifikācijas informācija failu SŪT/pārlūkošanai>
  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Iestatīt autentifikācijas metodi>
Varat norādīt, kādu autentifikācijas metodi izmantot, lai piekļūtu failu serverim.
6W25-0F9