<Licence/cita>

Varat reģistrēt licences un konfigurēt ar iekārtai pieejamo programmatūru un sistēmas iespējām saistītos iestatījumus.
<Reģistrēt licenci>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Ievadiet licences atslēgu sistēmas iespējai, kuru var izmantot iekārtā. Sistēmas opciju instalēšana
<Drukāt sistēmas informāciju>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Varat drukāt pārskatu par iekārtā instalētajām lietojumprogrammām, kā arī dažām sistēmas lietojumprogrammām. Iestatījumu saraksta drukāšana
<Lietot TLS>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Izvēlieties, vai, piekļūstot iekārtai tīmekļa pārlūkā, lietot TLS saziņu, lai izmantotu AddOn lietojumprogrammu.
<Apstiprināt TLS sertifikātu, izmantojot AddOn progr.>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Izvēlieties, vai verificēt TLS servera sertifikātus un to bieži lietotos nosaukumus (CN), kad TLS saziņa tiek izmantota AddOn lietojumprogrammai.
<Lietot DNS kešošanu>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Izvēlieties, vai atmiņā saglabāt DNS informāciju par izdevušos meklēšanu, kas veikta, izmantojot AddOn lietojumprogrammu. Ja izvēlaties īslaicīgi uzglabāt informāciju, varat arī iestatīt glabāšanas beigu datumu.
<Lietot šīs ierīces starpnieka iestatījumus>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Izvēlieties, vai izmantot starpniekservera iestatījumus no iekārtas, kurā ir instalētas AddOn lietojumprogrammas. Starpniekservera iestatīšana
<Pievienot HTTP galvenei X-FRAME-OPTIONS>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>  <AddOn iestatījumi>
Kad no HTTP servera tiek saņemta atbilde, tās galvenē ir pievienots X-FRAME-OPTIONS, lai nedublētos saturs, ko izveidojuši citi serveri.
<Attālā interfeisa iestatījumi>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Izvēlieties, vai izmantot Remote UI (Attālo lietotāju interfeisu), lai izmantotu iekārtu un mainītu tās iestatījumus.
<Dzēst ziņojumu dēļa saturu>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Izvēlieties, lai dzēstu no administratora saņemtos ziņojumus, kas tiek rādīti vadības panelī.
<Attālo darbību iestatījumi>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Izvēlieties, vai iespējot attālās darbības funkciju. Šī funkcija jums ļauj norādīt iestatījumus un apstrādāt uzdevumus datorā, parādot iekārtas skārienekrānu datora ekrānā.
<Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Izvēlieties, vai izmantot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM izmantošana
<Reģistrēt/atjaunināt programmatūru>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Varat iekārtā instalēt sistēmas iespēju/AddOn lietojumprogrammas. Sistēmas opciju instalēšana
<Palaist iestatīšanas vedni>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Lai konfigurētu iekārtas sākotnējos iestatījumus, izpildiet norādījumus, kas tiek rādīti vednī. Iestatīšana, izmantojot Iestatīšanas vedni
<Ļaut lietot drukas funkciju no mobilās ierīces>
  <Pārvaldības iestatījumi>  <Licence/cita>
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>, darbības ar sadaļā <Drukāt> saglabātajiem dokumentiem varat veikt no mobilās ierīces.
6W25-0FU