Ja iekārta nedarbojas

Ja iekārtas lietošanas laikā rodas problēma, pirms sazinieties ar vietējo pilnvaroto Canon izplatītāju aplūkojiet turpmāk minēto informāciju.

Vispirms pārbaudiet turpmāko

Vai skārienekrānā tiek rādīts ziņojums?

Brīdī, kad iekārtas lietošanas laikā rodas kļūda vai problēma, skārienekrānā tiek rādīts ziņojums.
Tiek parādīts ziņojums vai skaitlis, kas sākas ar rakstzīmi “#” (kļūdas kods)

Vai galvenais strāvas indikators vairs nedeg?

Ja galvenais strāvas indikators neiedegas pat tad, kad strāvas padeves slēdzis ir ieslēgts, pārbaudiet elektrības kontaktdakšu.

Vai indikators ir ieslēgts?

Ja tas deg, nospiediet , lai atceltu miega režīmu.

Vai iekārta ir pareizi pievienota datoram?

Pārbaudiet iekārtas un datora tīkla savienojumu.
Tīkla vides iestatīšana

Ja iekārta nereaģē uz datora darbībām

Restartējiet iekārtu.

Ja iekārta neatbild pat tad, kad tā ir ieslēgta, izslēdziet strāvu (Iekārtas izslēgšana). Apstipriniet, ka strāvas vads ir pievienots pareizi, uzgaidiet 10 vai vairāk sekundes pēc galvenā strāvas indikatora nodzišanas un pēc tam atkārtoti ieslēdziet iekārtu (Iekārtas ieslēgšana).

Pārbaudiet, vai draiveris ir pareizi instalēts.

Plašāku informāciju par draivera instalēšanu skatiet sadaļā Draiveru instalēšana.

Pārbaudiet, vai iekārtas IP adrese ir pareiza.

Pārbaudiet IP adreses iestatījumus un veiciet izmaiņas, ja tie ir nepareizi. Informāciju par iestatījumiem skatiet sadaļā Iestatīšana, izmantojot Iestatīšanas vedni.

Tiek parādīts autentifikācijas ekrāns (pieteikšanās ekrāns)

Piesakieties kā reģistrēts lietotājs.

Ja tiek parādīts autentifikācijas ekrāns (pieteikšanās ekrāns), jums ir jāpiesakās kā reģistrētam lietotājam, lai turpinātu lietot iekārtu.
Pieteikšanās iekārtā
6W25-0HS