Traucējummeklēšana

Ja iekārtas lietošanas laikā rodas problēma, skatiet šo nodaļu pirms sazinieties ar vietējo pilnvaroto Canon izplatītāju.

Kāda problēma ir notikusi?

Ir iestrēdzis papīrs

6W25-0HR