Citas problēmas

Nevar nospiest pogu, atlasīt vienumu vai vienums netiek parādīts.

Noteiktus iestatījumus var izmantot tikai administrators. Tos nevar izmantot parastie lietotāji.
Iestatījumi/reģistrācija
Lai nepieļautu nesankcionētu lietošanu, sistēmas administrators ierobežo funkcijas, ko var izmantot parastie lietotāji, kā arī ierobežo funkciju izmantošanu.
Administrators pārvalda funkcijas, ko var izmantot, veicot lietotāja autentifikāciju. Šīs funkcijas var izmantot, piesakoties ar ID, kam ir piekļuves privilēģijas.
Pieteikšanās iekārtā
Funkcijas nevar izmantot, jo nav uzstādīts tiem nepieciešamais papildaprīkojums vai sistēmas opcijas.
Ekrānā redzamās pogas ir mainītas. Lai mainītu attēlojumu, nospiediet  vai  ekrāna apakšdaļā vai nospiediet <Opcijas> un meklējiet vēlamo pogu. Lai iegūtu pamatfunkciju ekrānu, nospiediet <Opcijas> un meklējiet vēlamo pogu.
Ekrāna <Sākums> pielāgošana
Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana
Iestatījumi tiek pārvaldīti ar drošības politikas iestatījumiem. Lai mainītu iestatījumus, nepieciešams pieteikties Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) ar administratora tiesībām.
Drošības politikas iestatījumu konfigurācija

Daži iestatījumi, kas tiek importēti no citas ierīces, netiek atspoguļoti.

Ja ir iestatīta drošības politika, nav iespējams importēt iestatījumus, kas ir pretrunā ar drošības politiku.

Žurnālfaili ir izkropļoti.

Atverot CSV failus ar programmu Microsoft Excel, saturs var netikt atpazīts kā teksta rindas un rezultātā kļūt izkropļots. Šādā gadījumā atveriet failus ar CSV failu redaktoru vai teksta redaktoru.

Žurnālu notikumi netiek reģistrēti, pat ja ir sākta žurnālu apkopošana.

Rezultāti var neatspoguļoties žurnālfailā, ja tas ir izgūts uzreiz pēc tam, kad ir sākta žurnālu apkopošana. Žurnālu apkopošanai ir nepieciešams laiks. Uzgaidiet un mēģiniet izgūt žurnālfailu vēlreiz.

Netiek parādīti garas sloksnes oriģināla iestatījumi.

Garas sloksnes oriģinālus varat izmantot, veicot izmaiņas iekārtas iestatījumos. Plašāku informāciju var uzzināt no vietējā pilnvarotā Canon izplatītāja.

Netiek parādīti K izmēra papīra iestatījumi.

K izmēra papīru varat izmantot, veicot izmaiņas iekārtas iestatījumos. Plašāku informāciju var uzzināt no vietējā pilnvarotā Canon izplatītāja.
6W25-0J2