Problēmas ar faksiem

Nevar nosūtīt vai pārsūtīt faksus.

Ja nevarat nosūtīt faksu

Veiciet zvanu no iekārtas uz adresāta faksu, lai pārbaudītu, vai tālruņa līnija ir pareizi pievienota.
Ja nav dzirdams tālruņa līnijas signāls
Modulārais kabelis (tālruņa līnija faksu sūtīšanai) ir atvienots vai ievietots nepareizā vietā. Pārbaudiet modulāro kabeli un ievietojiet to pareizajā vietā.
Daļas un to funkcijas
Ja iekārtai neizdodas savienoties ar adresāta faksa iekārtu (nav dzirdams faksa signāls)
Iespējams, ir radusies problēma ar adresātu vai pakalpojumu sniedzēju. Sazinieties ar adresātu.

Ja neizdodas pārsūtīt faksus

Pārbaudiet adrešu grāmatā vai viena pieskāriena pogai reģistrēto pārsūtīšanas adresātu un, ja tas ir nepareizs, veiciet izmaiņas.
Adrešu grāmatā reģistrēto adresātu rediģēšana
Viena pieskāriena pogās reģistrēto adresātu rediģēšana

Ja izmantojat optisko līniju vai IP tālruņa līniju

Atkarībā no līnijas kvalitātes var rasties sakaru kļūdas. Sīkāku informāciju jautājiet pakalpojumu sniedzējam. Mazināt sakaru kļūdu iespējamību varat, samazinot nosūtīšanas ātrumu <SŪT sākuma ātrums> iestatījumos. Nosūtīšanas ātrumu varat iestatīt arī adrešu grāmatas vai viena pieskāriena pogu preferencēs.
<SŪT sākuma ātrums>
Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
Lai ierobežotu saziņas ātrumu un mazinātu kļūdas, varat izmantot arī opciju <Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP>.
<Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP>

Nevar saņemt faksus.

Vai iekārtā ir pietiekoši daudz brīvas vietas atmiņā?

Izdzēsiet nevajadzīgus dokumentus no iekārtas atmiņas.
Saņemto dokumentu saglabāšana iekārtā (Saņemšana atmiņā)

Pārbaudiet skaitli aiz “#” un skatiet attiecīgos novēršanas pasākumus.

Ja faksa saņemšana vai sūtīšana neizdodas, skārienpaneļa displejā vai sakaru pārvaldības atskaitē aiz “#” tiek parādīts skaitlis (kļūdas kods). Atbilstoši kļūdas kodam varat aplūkot nepieciešamos novēršanas pasākumus.
Katram kļūdas kodam atbilstošās darbības
6W25-0HX