Priekinė pusė

Jei prijungtas Cassette Feeding Module-AK:

Tiektuvas (imageRUNNER 2425i)

Automatiškai tiekia originalus į aparatą nuskaityti. Įdėjus į tiektuvą du ir daugiau lapų, originalus galima nuskaityti nepertraukiamai. Tiektuvas

USB prievadas (priekinė kairioji aparato pusė)

Prie aparato galite jungti tokius įrenginius, kaip USB atminties įrenginys. USB atminties įrenginio prijungimas
Kai kurių tipų atminties laikmenose gali nepavykti tinkamai išsaugoti duomenų.
USB prievadas (aparato priekinėje kairiojoje pusėje) palaiko USB 2.0.

Valdymo skydelis

Valdymo skydelį sudaro skaičių klavišai, , indikatorius, jutiklinis ekranas ir kt. Naudodami valdymo skydelį galite atlikti visus veiksmus ir nurodyti parametrus. Valdymo skydelis

Ekspozicinio stiklo dangtis (imageRUNNER 2425)

Prispaudžia originalus prie ekspozicinio stiklo.

1 popieriaus stalčius

Įdėkite dažniausiai naudojamo tipo popieriaus. Popieriaus stalčius

2 popieriaus stalčius

Įdėkite dažniausiai naudojamo tipo popieriaus. Popieriaus stalčius

Universalusis dėklas

Įdėkite popierių į universalųjį dėklą, jei norite naudoti ne to tipo popierių, kuris yra įdėtas į popieriaus stalčių.
Universalusis dėklas
Popieriaus įdėjimas į universalųjį dėklą

Pagrindinės aparato dalies kairiosios pusės dangtis

Atidarykite šį dangtį, kai reikia išimti aparate įstrigusį popierių. Popieriaus strigtys pagrindiniame įrenginyje arba popieriaus šaltinyje

Išvesties dėklas

Čia išvedami atspausdinti lapai.

USB prievadas (galinė dešinioji aparato pusė)

Prie aparato galite jungti tokius įrenginius, kaip išorinis standusis diskas.
USB prievadas (aparato galinėje dešiniojoje pusėje) palaiko USB 2.0.

USB jungtis

Skirta USB kabeliui, kai aparatas jungiamas prie kompiuterio.
USB jungtis palaiko USB 2.0.

LAN prievadas

Prijunkite LAN kabelį, kai aparatą jungiate prie laidinio LAN maršrutizatoriaus ir t. t. Tinklo aplinkos nustatymas

Telefono linijos lizdas (LINIJA)

Skirtas telefono kabeliui prijungti, kai aparatas jungiamas prie telefono linijos.

Maitinimo lizdas

Prijunkite maitinimo laidą.

Maitinimo jungiklis

Paspauskite maitinimo jungiklį, kad išjungtumėte arba įjungtumėte aparatą.
Aparato įjungimas
Aparato išjungimas

Dažomųjų miltelių kasetės kodas

Šis kodas nurodo originalios dažomųjų miltelių kasetės tipą, kurį galima naudoti aparate.Naudokite dažomųjų miltelių kasetę, kurios kode yra tokios pat raidės, kaip ir kode, pateikiamame ant aparato priekinio dangčio.

Priekinis dangtis

Atidarykite šį dangtį, kai reikia pakeisti dažomųjų miltelių kasetę. Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas
Jeigu reikia daugiau informacijos apie prie aparato prijungtos pasirinktinės įrangos konfigūravimą, žr. Pasirinktinė įranga.
USB atminties įrenginio prijungimas
Prie aparato priekinėje kairiojoje pusėje esančių USB prievadų galite prijungti USB atminties įrenginius ir tiesiogiai spausdinti USB atminties įrenginyje esančius duomenis. Aparatu nuskaitytus originalus taip pat galima tiesiogiai įrašyti į USB atminties įrenginį. Darbas su duomenimis atminties laikmenoje
Jungdami prie aparato, įsitikinkite, kad USB atminties įrenginio padėtis yra tinkama. Netinkamai prijungę, galite sugadinti USB atminties įrenginį arba aparatą.
Atjundami USB atminties įrenginį, tinkamai atlikite veiksmus. Atminties laikmenos atjungimas Jei to nedarysite, galite sugadinti USB atminties įrenginį arba aparatą.
Aparatas veikia tik su FAT32/exFAT formato USB atminties įrenginiais.
Nepalaikomi įrenginiai ir naudojimas
Atminties laikmena su saugumo funkcijomis
Neatitinkanti USB standartų atminties laikmena
Atminties kortelių skaitytuvai, prijungti naudojant USB
Atminties laikmenos prijungimas naudojant pailginimo kabelį
Atminties laikmenos prijungimas naudojant USB šakotuvą
6W24-01C