Saugomų failų pasiekimas

Kai kurie čia aprašyti režimai yra susiję su <Kopija> funkcijos režimu.

Saugojimo vietos pasirinkimo ekranas

Tinklas

Atmint. laikmena

Failo pasirinkimo ekranas

Tinklas

Atmint. laikmena

Spausdinimo parametrų ekranas

Tinklas

Atmint. laikmena

Parinktys

Tinklas

Atmint. laikmena

6W24-0K5