Endre innloggingstjenester

Applikasjonen for å implementere brukergodkjenning kalles “Innloggingstjenesten". Maskinen er angitt til å bruke "Brukergodkjenning (personlig godkjenningsstyring)" for innloggingstjenesten som standard. Hvis du vil bruke "avdelings-ID-godkjenning", endre innloggingstjenesten i SMS.

Endre innloggingstjenesten

1
Logg inn på Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Service Management Service] på portalsiden.
3
Klikk på [System Application Management] [Start] i [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Statusen blir [Started].
4
Klikk på [Enhanced System Application Management]  [Switch] i [DepartmentID Authentication].
Statusen blir [Start after Restart].
5
Start maskinen på nytt. Starte maskinen på nytt
Maskinen startes på nytt og de endrede innstillingene gjenspeiles.
Når avdelings-ID-godkjenning startes
Hvis du klikker på [Service Management Service] på portalsiden til Fjernkontroll, vises innloggingsskjermen til SMS. Av sikkerhetsmessige hensyn er maskinen konfigurert til å ikke tillatte innlogging med standardpassordet dedikert for SMS. Trykk på   <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>  midlertidig angitt <Tillat bruk av standard passord for ekstern tilgang> til <På>.
Etter at du har logget inn på SMS med standardpassordet, gjenopprett det opprinnelige sikkerhetsnivået ved å endre standardpassordet og deretter tilbakestille <Tillat bruk av standard passord for ekstern tilgang> til <Av>.
"meapSmsLogin" er angitt som innloggingspassordet dedikert for SMS. Hvis du logger inn med "meapSmsLogin," vises skjermen for å endre passordet. Av sikkerhetsmessige hensyn må du følge instruksjonene på skjermen for å endre passordet.
Passordet for SMS kan endre med [Change Password] i [System Management].
Sørg for at du ikke glemmer passordet. Ellers vil du ikke få tilgang til SMS. I dette tilfellet må du kontakte den lokale Canon-forhandleren.
Gå tilbake til brukergodkjenning
Velg [Enhanced System Application Management] [User Authentication], klikk på [Switch], og start maskinen på nytt. Hvis du ikke vil bruke SMS-installeringstjenesten (passordgodkjenning), velger du [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] etter at maskinen er startet på nytt, og klikker på [Stop].

Angi ved bruk av avdelings-ID-godkjenning

Når du implementerer avdelings-ID-styring med avdelings-ID-godkjenning, må du sørge for at administratoren (systemadministrator) administrerer avdelings-ID-ene og PIN-kodene. For å forbedre sikkerheten må du logge inn med systemadministratorens ID (systemstyrer-ID) og sørge for å endre systemadministratorens ID og PIN-kode.
Hvilke brukere som blir administrator eller generelle brukere er avhengig av om avdelings-ID-styring og systemstyrerinnstillinger er angitt, som indikert i tabellen nedenfor.
Avd.-ID-styring
Systemstyrerinnstillinger
Administrator
Generelle brukere
Angitt
Systemstyrer
Brukere godkjent med en avdelings-ID og PIN-kode ikke for systemstyreren
Ikke angitt
Brukere godkjent med en avdelings-ID og PIN-kode
Ingen
Av
Angitt
Systemstyrer
Brukere andre enn systemstyreren
Ikke angitt
Alle brukere
Ingen

Endre systemstyrer-ID og PIN-kode

Aktivere avdelings-ID-styring

Innloggingsoperasjon når avdelings-ID-styring som bruker avdelings-ID-godkjenning er aktivert

Implementere funksjonsbegrensninger og brukerstyring

6W27-0K8